Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji David H. Sandler

Książka skierowana jest do wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą i chcą osiągnąć sukces zawodowy –

zarówno do osób początkujących, dla których będzie doskonałym przewodnikiem po świecie sprzedaży, jak i do doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie, którzy pragną odświeżyć swoje spojrzenie na proces sprzedaży i przełamać rutynę.

Pierwsze skrzypce .Sprzedawaj podczas prezentacji Roman Kawszyn

To nie jest książka o prezentacji. To książka o sprzedaży. Skutecznej sprzedaży podczas prezentacji. Targi, spotkania branżowe z architektami, projektantami, współpracownikami, klientami…

Marketing internetowy w turystyce i strategie revenue management w hotelarstwie

Kompletny poradnik praktyczny, wzbogacony danymi statystycznymi i kolorowymi ilustracjami, prezentujący w szerokim ujęciu wszystkie aspekty marketingu internetowego w turystyce i zarządzania dochodami

Alternatywne instrumenty inwestycyjne Izabela Pruchnicka-Grabias

Omówiono w niej oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących takich form inwestycji powszechnie uznanych za tzw. alternatywne jak: fundusze hedgingowe, inwestycje w nieruchomości, surowce, rynki walutowe, produkty strukturyzowane, fundusze private equity, metale szlachetne, czy wreszcie instrumenty o charakterze kolekcjonerskim.