Fotografia cyfrowa Edycja zdjęć Scott Kelby

Koryguj, retuszuj, wyostrzaj i zmiękczaj — tak jak czynią to najlepsi!

Smart Obiekt Mimowolne perwersje rzeczy Agata Pankiewicz Marcin Przybyłko Marta Miskowiec

Autorzy projektu „Smart obiekt” poruszają się w kręgu rzeczy. Są to pozornie nieistotne przedmioty, które powstały z praktycznej potrzeby i pod wieloma względami przypominają prototypy.