Wojna w eterze Mówi Radio Wolna Europa Mariusz Urbanek Mateusz Palka Paweł Janczarek

Wojna w eterze Mówi Radio Wolna Europa Mariusz Urbanek Mateusz Palka Paweł Janczarek

Celibat Opowieści o miłości i pożądaniu Marcin Wójcik

Marcin Wójcik zabiera nas w podróż w najodleglejsze zakątki Kościoła, tam, gdzie dotąd nie było zbyt wielu reporterów – za drzwi sypialni probostw, bramy seminariów, furty klasztorów.

Najlepszy kraj na świecie Nina Witoszek

Norwegia – kraj Ibsena, egalitarnego prawa Jante, surowej przyrody i zamożnych obywateli. Społeczeństwo harmonii, otwartości na reformy i troski o wspólne dobro, dbające o równouprawnienie, tolerancję i sprawiedliwość. Czy jednak na pewno Norwegia jest realizacją wolnościowej utopii? 

Reprywatyzacja warszawska Byli urzędnicy przerywają milczenie Patryk Słowik Jerzy Mrygoń Marcin Bajka

Reprywatyzacja warszawska Byli urzędnicy przerywają milczenie Patryk Słowik Jerzy Mrygoń Marcin Bajka

Żadna zmiana O niemocy polskiej klasy politycznej po 1989 roku Stefan Sękowski

Stefan Sękowski wskazuje, że tak naprawdę zwalczające się polityczne obozy działają tak samo i nie są zainteresowane budową demokratycznego państwa prawa, gospodarki opartej o samodzielną klasę średnią czy niezależnego społeczeństwa obywatelskiego. Korzenie tych patologii tkwią głęboko w myśleniu decydentów o polityce i błędach polskiej transformacji. Autor opisuje ich genezę, ale także daje odpowiedzi, jak wyjść ze szkodliwego dla Polski klinczu.

Brudna piłka Michael Wulzinger Rafael Buschmann

John, tajemniczy przywódca Football Leaks, łączy siły z dziennikarzami z „Der Spiegel” i innych redakcji, by razem wyciągać na widok publiczny większe i mniejsze grzechy piłkarzy, menedżerów i prezesów piłkarskich.

Mistrzowie polskiego reportażu wojennego 1914-2014 Andrzej Kaliszewski

Celem niniejszej monografii było zbadanie i przedstawienie sylwetek oraz twórczości kilkunastu najwybitniejszych polskich autorów reportażu wojennego.

Skok na banki Kto kontroluje pieniądze Polaków Piotr Nisztor

Książka wyjaśnia, w którym trójkącie bermudzkim znikały pieniądze Polaków na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia. W trójkącie służby specjalne – polityka – biznes. I są na to papiery.

Syrop z piołunu Wygnani w akcji Wisła Paweł Smoleńsk

Po zmianie granic w Polsce Ludowej zostało siedemset tysięcy Ukraińców. Nie pasowali do nowej wizji państwa, dlatego wiosną 1947 roku władze postanowiły „rozwiązać ostatecznie problem ukraiński”.