Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem Grzegorz Rajski

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem Grzegorz Rajski

Kompletny zbiór dokumentacji – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.:

– zasiłku stałego,
– zasiłku okresowego,
– zasiłku celowego „zwykłego”, „kontraktowego”, „specjalnego”, w związku z klęską żywiołową oraz w związku ze zdarzeniem losowym,
– usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług świadczonych w ośrodku wsparcia/ środowiskowym domu samopomocy / domu pomocy społecznej,
– niezbędnego schronienia/ ubrania / gorącego posiłku

w wersjach dla osób samotnie gospodarujących, osób gospodarujących w rodzinie oraz rodzin.

Książka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) – przyznawanie zasiłku stałego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz możliwość przyznania zasiłku okresowego za czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Całość wzbogacona komentarzami Autora oraz orzecznictwem sądowym, które pozwolą na logiczne uzasadnienie rozwiązań przyjętych w decyzjach tworzonych samodzielnie.

Suplement elektroniczny zawiera komplet dokumentów wykorzystanych w książce. Dodatkowo w suplemencie zawarto również wzory pism i rozstrzygnięć formułowanych w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o pomocy społecznej (wraz z komentarzami i orzecznictwem), m.in. wzór:

– zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
– wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,
– protokołu z przesłuchania strony,
– notatki służbowej z czynności podjętej w ramach postępowania,
– postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania,
– decyzji umarzającej postępowanie.

W suplemencie elektronicznym uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.
Edytowalny format wzorów (MS Word) daje możliwość bezpośredniej pracy na dokumentach.

TANIA KSIAŻKA! INFORMACJE O PROMOCJACH, KSIĄŻKACH DNIA, WYPRZEDAŻACH WPROST NA EMAILA! ZAPISZ SIĘ!Akceptuję politykę prywatności

Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. 

Książka dedykowana pracownikom ośrodków pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge