Sztuka i percepcja wzrokowa – Rudolf Arnheim

Sztuka i percepcja wzrokowa 186x300 - Sztuka i percepcja wzrokowa - Rudolf ArnheimKlasyczna już rozprawa z pogranicza psychologii i teorii sztuki, która na dobre zmieniła podejście do percepcji sztuki i do samej aktywności artystycznej człowieka, człowieka XX w. – czyli człowieka samoświadomego i świadomie nazywającego otaczający świat.

Arnheim rozpatruje w kolejnych dziesięciu rozdziałach kolejne aspekty percepcji wzrokowej: równowagę, kształt, formę, rozwój, przestrzeń, światło, kolor, ruch, dynamikę, ekspresję. Zaprzęgając wiedzę z zakresu psychologii, neurofizjologii i historii sztuki pokazuje że widzenie to nie bezwiedna ewidencja rzeczywistości. Widzenie to rodzaj aktywności artystycznej. “Każde postrzeganie jest również myśleniem, każde rozumowanie – intuicją, każda obserwacja – odkryciem”, pisze autor. 

„Oczywiste stało się, że cechy, którymi wyróżnia się praca myśliciela i artysty, charakteryzują każdą czynność umysłu. Także psychologowie zaczęli dostrzegać, że fakt ten nie jest przypadkowy: różne zdolności umysłu podlegają tym samym prawom, ponieważ umysł zawsze działa jako całość. Każde postrzeganie jest również myśleniem, każde rozumowanie – intuicją, każda obserwacja – odkryciem.”
R. Arnheim

Polacy w świecie wielkiej opery – Adam Czopek

Polacy w świecie wielkiej opery 201x300 - Polacy w świecie wielkiej opery - Adam CzopekPoczet najbardziej znanych i lubianych polskich śpiewaków operowych, znanych na całym świecie i uznanych nie tylko przez środowisko muzyczne, ale też wrażliwość estetyczną Polaków.

Materiały poliuretanowe – Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki

Materiały poliuretanowe 212x300 - Materiały poliuretanowe - Aleksander Prociak, Gabriel RokickiPoliuretany to tworzywa polimerowe o istotnym znaczeniu technicznym, stosowane w wielu gałęziach przemysłu oraz w gospodarstwach domowych. Konieczność ochrony środowiska, tendencja do zastępowania surowców petrochemicznych odnawialnymi, nowe rozwiązania legislacyjne oraz wymagania użytkowników przyczyniły się do znaczącego rozwoju bazy surowcowej do otrzymywania tworzyw poliuretanowych. W ciągu ostatnich 20 lat wielkość światowej produkcji materiałów poliuretanowych wzrosła 2-krotnie, osiągając obecnie poziom ponad 16 mln ton rocznie.

Rozwój produkcji poliuretanów idzie w parze z zaawansowanymi badaniami naukowymi mającymi na celu lepsze poznanie struktur tych tworzyw, udoskonalanie metod ich otrzymywania, jak również modyfikacji właściwości fizykochemicznych i użytkowych.

Niniejsza książka przedstawia aktualny stan wiedzy na temat tworzyw poliuretanowych. Omówiono w niej m.in.:

* otrzymywanie poliuretanów wraz ze sposobami prowadzenia obliczeń i opracowywania receptur;
* rodzaje poliuretanów, zarówno istotne marketingowo, jak również niszowe i znajdujące się w fazie badań;
* kierunki i trendy w zastosowaniach tworzyw poliuretanowych;
* kompozyty i nanokompozyty;
* degradację i recykling materiałów poliuretanowych oraz problematykę zagospodarowania odpadów.

Adresatami książki są pracownicy naukowi oraz studenci wszystkich dziedzin wiedzy związanych z chemią: inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, budownictwa, górnictwa, medycyny i farmacji, a nawet sztuk plastycznych. Wiedza w niej zawarta jest też niezbędna pracownikom zakładów przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem różnych grup poliuretanów.

 

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne 220x300 - Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawneStan prawny na 20.11.2013 r.

* Publikacja zawiera tekst ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
* W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień,
* Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Dieta Agaty – Agata Jędraszczak

Dieta Agaty 225x300 - Dieta Agaty - Agata JędraszczakKuchnia Agaty pachnie ziołami, kusi kolorami, zachęca do gotowania wartościowych i pysznych potraw.
Książka zawiera 120 przepisów na zdrowe, smaczne i niskokaloryczne potrawy. Znajdziesz tu pomysły na śniadania, przekąski, sałatki, zupy, dania główne, desery, napoje. Nie obawiaj się jednak restrykcyjnej diety pełnej zakazów i ograniczeń. Nie musisz rezygnować z ciast, hamburgerów czy makaronów. Z Dietą Agaty poznasz ich mniej kaloryczne, zdrowsze wersje.

 

Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim – Agnieszka Zgrzywa

Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim 204x300 - Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim - Agnieszka ZgrzywaBliskość i subtelna wnikliwość autorki wobec tekstów, które analizuje, czułość i rozwaga bez emfazy, niepozbawiona, tam gdzie to stosowne, iskierki ironii i humoru jednocześnie – tekst Agnieszki Zgrzywy głęboko koresponduje z dramatyzmem losu Krzysztofa Baczyńskiego. Owa bliskość jest zdobyczą Autorki, świetnie zresztą przygotowanej do niezmiernie ciekawego zadania. Gruntownie udokumentowana praca, subtelna i celna w interpretacjach. Prof. dr hab. Alina Brodzka

Encyklopedia zdrowia dziecka. Choroby wieku dziecięcego. Zapobieganie, rozpoznanie, leczenie – Herbert Renz-Polster, Nicole Menche, Arne Schaffler

Encyklopedia zdrowia dziecka. Choroby wieku dziecięcego. Zapobieganie rozpoznanie leczenie 229x300 - Encyklopedia zdrowia dziecka. Choroby wieku dziecięcego. Zapobieganie, rozpoznanie, leczenie - Herbert Renz-Polster, Nicole Menche, Arne SchafflerEncyklopedia zdrowia dziecka to kompleksowy, ponad 500-stronicowy, zbiór informacji na temat zdrowia i chorób dzieci autorstwa trzech uznanych niemieckich pediatrów poparty zarówno zawodowym, jak i osobistym doświadczeniem rodziców.
Atutem publikacji, czynnikiem wyróżniającym ją pośród innych propozycji na rynku wydawniczym, jest konfrontacja specjalistycznych zaleceń medycznych z najczęstszymi wątpliwościami rodziców, co pozwala czytelnikom na wybór najskuteczniejszego sposobu zmierzenia się z chorobą.

Najpierw profilaktyka
Pragnieniem rodziców jest wychowanie zdrowego i szczęśliwego dziecka, zatem wychodząc naprzeciw tej potrzebie encyklopedia koncentruje się nie tylko na dolegliwościach wieku dziecięcego, ale dużą wagę przywiązuje do działań profilaktycznych, dzięki którym możemy uchronić dziecko przed konsekwencjami przeróżnych chorób.

Przejrzystość i kompleksowość
Przejrzysty układ encyklopedii podzielonej na kolorowe bloki tematyczne i zaopatrzonej w czytelne ikony zapewnia łatwość w odnajdywaniu wiadomości najpotrzebniejszych w danej chwili.
Cennym dodatkiem do książki jest bardzo dokładny indeks zawierający 3500 haseł pozwalający na szybkie wyszukiwanie.

Medycyna tradycyjna a naturalna
Każda choroba przedstawiona jest w sposób pozwalający rodzicom na zdiagnozowanie, czy niezbędna jest wizyta u lekarza, czy też wystarczą domowe zabiegi z zakresu medycyny naturalnej, której założenia i metody zostały przedstawione fachowo i w rzetelnym skrócie.

Fascynująca Matematyka + Fascynująca Fizyka + Fascynująca Medycyna – Anne Rooney

Fascynująca Matematyka + Fascynująca Fizyka + Fascynująca Madycyna 216x300 - Fascynująca Matematyka + Fascynująca Fizyka + Fascynująca Medycyna - Anne RooneyKomplet trzech tytułów: Fascynująca Matematyka, Fascynująca Fizyka, Fascynująca Medycyna.

Fascynująca Matematyka
Barwne i fascynujące kompendium wiedzy na temat dziejów królowej nauk – od najdawniejszej starożytności aż do czasów współczesnych.

Od staroegipskiej geometrii, do teorii prawdopodobieństwa i rozmaitych rodzajów logiki. Od Euklidesa do Gaussa, Riemanna i Russella. Od prymitywnych liczydeł do komputerów. Na starannie dobranych przykładach książka pokazuje (lub przypomina) jak dokonywać obliczeń wybranych wartości i tłumaczy czemu one służą. Zawiera wzory, rysunki, objaśnienia oraz ilustracje graficzne, a także zdjęcia i cytaty zaczerpnięte z wypowiedzi

najznakomitszych matematyków.

Znajdziemy w niej wiele ciekawostek i anegdot, dzięki którym najsłynniejsi matematycy – znani prawie wyłącznie jako patroni wzorów i definicji – stają się nam bliżsi. Sama matematyka zaś – określona precyzyjniej – staje się arytmetyką, algebrą, analizą matematyczną, geometrią, logiką, statystyką, stereometrią, teorią gier, teorią liczb lub trygonometrią.

Fascynująca Fizyka
Anne Rooney przedstawia historię fizyki od starożytnych odkryć do dzisiejszych wynalazków. Ujawnia tajemnice rządzące wszechświatem i zabiera czytelnika w podróż od narodzin fizyki i astronomii do najnowszych osiągnięć techniki. Książka nie jest leksykonem, a jedynie wybiórczą i ciekawą opowieścią o wybranych elementach historii fizyki.

Fascynująca Medycyna
Książka w przystępny sposób prezentuje historię medycyny od zarania dziejów do najnowszych osiągnięć technologii. Poszerzone opisu doczekały się choroby takie jak dżuma i kiła, odkrycie wirusów i bakterii, a także historia zawodu chirurga (od niewyspecjalizowanych znachorów, przez rzemieślników i cyrulików aż po dzisiejsze roboty chirurgiczne). Autorka przybliża znane choroby, który dotykały świata w ostatnich dziesięcioleciach (m.in. wirusy ptasiej grypy, choroba szalonych krów). Dokładnie opisuje też rozwój fascynującej dziedziny jaką jest transplantologia. Autorka nie omija też odkryć kluczowych dla dzisiejszej medycyny – techniki dezynfekcji i znieczulenia. Podsumowując należy jednak uznać, że książka ta nie jest w żadnym razie leksykonem, a jedynie wybiórczą i ciekawą opowieścią o wybranych elementach historii medycyny.

Legenda o smoku wawelskim – Katarzyna Małkowska

Legenda o smoku wawelskim1 - Legenda o smoku wawelskim - Katarzyna MałkowskaLegenda o smoku wawelskim w trzech wersjach językowych : polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Co w mowie piszczy? – Katarzyna Kłosińska

Co w mowie piszczy 206x300 - Co w mowie piszczy? - Katarzyna KłosińskaKsiążka powstała na podstawie popularnej audycji w radiowej Trójce, prowadzonej przez dr hab. Katarzynę Kłosińską.
Za współtwórców mogą się uważać słuchacze Trójki, którzy do autorki pisali w sprawach językowych. To poruszane przez nich kwestie stały się punktem wyjścia do rozważań o zawiłościach polszczyzny i jej najnowszych tendencjach.
Panuje opinia, że język polski jest trudny. Obcokrajowcy nie mają łatwo, kiedy zaczynają się nim posługiwać. A i nas samych coraz częściej ogarniają wątpliwości, czy słusznie używamy takiej a nie innej formy wyrazu, wyrażenia lub zwrotu. Dostaliśmy naklejkę z logo firmy czy z logiem firmy? Wysyłamy SMS (a może SMS-a?) na numer czy pod numer telefonu? Dzieci chodzą na sanki z tatą czy z tatem? Dlaczego niektóre połączenia wyrazowe (np. pójść na piechotę, dwoje bliźniąt) uznajemy za poprawne, a inne (np. najbardziej optymalny, geneza powstania, efekt końcowy) traktujemy jako błąd? A gdy zastanawiamy się nad dziejami słów i związków wyrazowych, okazuje się, że wiele z nich kryje opowieści o dawnych zwyczajach czy odmiennym od dzisiejszego postrzeganiu świata.