Trzy sypialnie, jeden trup. Aurora Teagarden – Charlaine Harris

Trzy sypialnie, jeden trup. Aurora TeagardenBystra detektyw amator znowu na tropie zagadki kryminalnej i… własnych marzeń!
Aurora Teagarden – sympatyczna okularnica i była bibliotekarka z niewielkiego miasteczka Lawrenceton w stanie Georgia – właśnie próbuje swoich sił w handlu nieruchomościami. Jej debiut w branży spokojnie można nazwać spektakularnym: kiedy oprowadza klientów swojej matki po zjawiskowym domu Andertonów, w jednej z trzech mieszczących się na piętrze sypialni odkrywa półnagie zwłoki kobiety. W kręgu podejrzanych o morderstwo nagle znajdują się wszyscy pośrednicy w Lawrenceton… i nie tylko.
Roe ma także inne zmartwienia na głowie. Usiłuje sprzedać odziedziczony po starszej koleżance dom, który – bo przecież nie mogłoby być inaczej! – znajduje się vis a vis mieszkania byłego faceta Roe, i znaleźć sobie lokum jak najdalej od Arthura, jego żony i córki. Do tego, choć Aurora od kilku miesięcy spotyka się z Aubreyem, nagle traci grunt pod nogami, gdy jej oczy napotykają brązowe spojrzenie nowego klienta matki, niejakiego Martina…

Wciągający kryminał retro z wątkiem romansowym w tle.

List z powstania – Anna Klejzerowicz

List z powstaniaKiedy wciąż czujesz przeszłość za plecami, kiedy całymi latami skrada się ona za tobą jak zamaskowany zabójca – nigdy nie odnajdziesz spokoju. Możesz tylko uparcie szukać odpowiedzi, by cię ostatecznie nie dopadła… One tak właśnie zrobiły.
Ale czy wygrały z przeznaczeniem? Kto odzyska, a kto straci swoje życie?
Dwie kobiety, matka i córka. Kilka pokoleń, jedna zaginiona w Powstaniu łączniczka. Rodzinna legenda i obsesja.
Trudno uporać się z traumą przegranego Powstania, trudno przejść do porządku dziennego nad tajemnicą zaginięcia młodej kobiety. Szczególnie jeśli los od czasu do czasu skutecznie o niej przypomina.
Ta powieść to panorama epoki – od czasu

Powstania, przez okres Polski Ludowej, transformację, aż po czasy współczesne. Historia, która każe stawić czoło najbardziej nawet niewygodnym prawdom.
Fascynująca powieść o tajemnicach z przeszłości i desperackim poszukiwaniu prawdy, pomimo że rozwiązanie zagadki wydaje się przekleństwem.

Sprytny słownik francusko-polski i polsko-francuski z Lexiconem + CD

Sprytny słownik francusko-polski i polsko-francuski z Lexiconem + CDHasła do słownika zostały dobrane tak, by nie zabrakło najbardziej przydatnych wyrazów. Szczególna uwaga została zwrócona na przejrzysty układ haseł. Liczne przykłady ukazują, jak poprawnie używać danych słów w różnych kontekstach i utartych wyrażeniach. Na płycie CD znajduje się Lexicon5 Uniwersalny słownik francusko-polski i polsko-francuski.

Sprytny słownik zawiera:
* 33000 haseł
* 4000 przykładów, idiomów i frazeologizmów
* 66000 tłumaczeń
* 75 stron dialogów przystosowanych do nauki w szkole
* 160 adnotacji dydaktycznych

Lexicon na płycie CD zawiera:
* 63000 haseł
* 106000 znaczeń i 201000 tłumaczeń
* 120 tematów do nauki
* tabele

morfologiczne
* mouse-over: tłumaczenie słowa znajdującego się pod kursorem myszy.

Religia a polityka. Chrześcijaństwo – Anna Siewierska-Chmaj

Religia a polityka. ChrześcijaństwoKsiążka z zakresu historii myśli religijnej i politycznej stawia sobie za cel ukazanie historycznego tła relacji religii i polityki w chrześcijaństwie zachodnim.
Publikacja obejmuje zagadnienia teologii politycznej, stosunku ideologii politycznych (m.in. liberalizmu i socjalizmu) do religii, relacji między chrześcijaństwem a demokracją (w tym problematykę teologii wyzwolenia). Odnosi się też do modeli relacji państwo – religia oraz do fundamentalizmu religijnego, zarówno w kontekście globalnym, jak i w węższym ujęciu katolickim czy protestanckim.
Autorka, poprzez analizę wzajemnych stosunków religii i polityki, stawia pytanie o miejsce religii we współczesnym świecie. Formułuje tezę, że w XXI wieku, w obliczu utraconych tożsamości plemiennych, narodowych czy kulturowych, tylko religia zachowała zdolność wzmacniania solidarności grupowej. Pokazuje, że poprzez rugowanie religii z życia publicznego i demonizowanie jej związków z polityką władza pozbawia się narzędzia, którego nie sposób zastąpić. Przyznając, że związek religii i polityki może być groźny, stara się dowieść, iż nie mniej groźne jest upieranie się przy ich całkowitej separacji.

Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – Izabela Krasiejko

Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na RozwiązaniachAsystentura rodziny sama w sobie wpisuje się w koncepcję zmiany systemu pomocy rodzinie poprzez oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń pieniężnych. Daje możliwość jakościowej, pogłębionej pracy z klientem poprzez zwiększenie czasu pracy i częstotliwości spotkań. Jeśli dodatkowo podstawy metodyki pracy asystenta rodziny oprzemy na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, to ułatwi to przestrzeganie zasad, istotnych w zawodach związanych z niesieniem pomocy, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, indywidualizacja udzielanej pomocy, maksymalne zwiększanie samostanowienia klienta, praca na jego własnych zasobach, wzmacnianie klienta.
Książka zawiera charakterystykę wielu metod Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które można zastosować w pracy z całą rodziną, jej poszczególnymi członkami, w tym z dziećmi i młodzieżą. Zostały przedstawione również przykłady działań. Czytelnik znajdzie tam opis asystentury rodziny prowadzonej z wykorzystaniem elementów koncepcji budowania rozwiązań w dwóch polskich ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto przykłady planów pracy z rodziną oraz sprawozdania z ich realizacji.

Pozycja niezbędna asystentom rodziny, pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantom Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Firma 2.0. Sukces dzięki nowym narzędziom internetowym – Andrew McAfee

Firma 2.0. Sukces dzięki nowym narzędziom internetowymWeb 2.0 – interaktywne i mobilne oblicze internetu – zmienia świat, stwarzając nowe zjawiska społeczne, wywołując demokratyczne rewolucje, budując i niszcząc fortuny. Czy Twoja firma jest przygotowana, aby w pełni korzystać z Web 2.0? Czy jest otwarta na nowe trendy zarządzania, oparte na współpracy, innowacyjności i elastyczności? Z tej książki dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać media społeczne, narzędzia intranetowe, wiki i blogi do rozwoju komunikacji firmy i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Autor niniejszej książki pracuje na prestiżowej uczelni technicznej Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie zajmuje się badaniem wpływu technologii informacyjnych na świat biznesu. Znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w sektorze IT, publikowanej przez wydawnictwo Ziff-Davis, oraz wśród 50 najbardziej wpływowych osób w branży IT, wybranych przez magazyn “Baseline”.

 

Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną – Izabela Krasiejko

Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodzinąPraca z rodziną z problemami to jedno z najważniejszych zadań pracowników służb społecznych. Lata 2009–2011 były okresem intensywnego rozwoju asystentury rodziny w niektórych regionach Polski (np. Pomorze, Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska) jako innowacyjnej formy pracy środowiskowej podejmowanej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz organizacje pozarządowe. Dnia 1 stycznia 2012 została wprowadzona Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która miała uczynić asystenturę bardziej dostępną formą wsparcia dla rodzin. Chociaż obecnie nie ma obowiązku zatrudniania asystenta w każdej gminie, w wielu miejscach

w Polsce asystenci rodziny rozpoczęli lub kontynuują pracę. Ze względu na wymagania stawiane przed asystentami rodziny wyrażają oni potrzebę dokształcania się. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest niniejsza publikacja, w której zaprezentowano różne modele oraz metody do wykorzystania w praktyce przez zawodowo pracujących z rodziną.

Książka zawiera opis i przykłady ponad 100 metod pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Przedstawiono metody nie tylko tradycyjne, ale również innowacyjne, które pomagają w nawiązaniu bliskiej relacji z członkami rodziny oraz sprzyjają wykorzystywaniu, prócz zasobów instytucjonalnych, tzw. mocnych stron klientów i budzeniu w nich motywacji do zmiany. 
Ponadto w publikacji zamieszczono opisy przypadków, stenopisy rozmów, formularze dokumentów oraz przykłady ich zastosowania w praktyce.

Wazzup? Słownik slangu i potocznej angielszczyzny z Lexiconem + CD

WazzupSłownik zawiera zbiór slangowych oraz potocznych zwrotów współczesnej angielszczyzny. Specjalnym dodatkiem jest słowniczek Cockney Rhyming Slang oraz lista powszechnie używanych skrótów. Do publikacji dołączono Lexicon5 Uniwersalny słownik angielsko-polski i polsko-angielski zawierający 58 000 haseł.

Słownik slangu zawiera:

* 10000 aktualnych wyrazów slangowych i potocznych
* brytyjską, amerykańską, kanadyjską, oraz australijską odmianę języka angielskiego
* slangowe i potoczne idiomy z przykładami użycia i tłumaczeniem na język polski
* krótki słownik rymowanego slangu Cockney

Lexicon na płycie CD zawiera:

* 58 000 haseł obejmujących aktualne

słownictwo
* 185 000 tłumaczeń
* nagraną wymowę w jakości CD
* mouse-over: tłumaczenie słowa znajdującego się pod kursorem myszy
* 120 tematów do nauki