Menadżer Doskonały Kreatywność Grzegorz Szczerba

Menadzer Doskonaly Kreatywnosc 212x300 - Menadżer Doskonały Kreatywność	Grzegorz SzczerbaMenadżer Doskonały Kreatywność Grzegorz Szczerba

Czego dowiesz się z tej książki?

Co to jest kreatywność;
Jakie cechy ma twórczy menadżer i jak nim zostać;
Trochę o sposobach myślenia;
Jakie są bariery twórczego myślenia;
Czynniki intrapersonalne;
Czynniki interpersonalne;
Jakie są umiejętności ludzi twórczych;
Jak generować pomysły;
Jak rozwijać twórcze myślenie.

Darmowy ebook Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski Anna Misztal

Wplyw unijnej polityki regionalnej 210x300 - Darmowy ebook Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski  Anna MisztalDarmowy ebook Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski Anna Misztal

Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przeprowadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji.’

ZOBACZ>>>