Jak zostać developerem JAVA

jak zostac java developerem - Jak zostać developerem JAVAJak zostać developerem JAVA
Dowiedz się co oprócz umiejętności programowania jest niezbędne, aby zostać programistą JAVA
Jak zostać developerem JAVA to kurs dla osób, które niekoniecznie już znają język JAVA. Autor pokaże Ci umiejętności, dzięki którym zdobędziesz pracę jako developer JAVA lub też, już pracując, awansujesz.
Z kursu dowiesz się między innymi:
– jak radzić sobie z rozwiązywaniem zadań na rekrutacji
– jak wywrzeć dobre wrażenie podczas rozmowy i pracę
– jaki sposób nauki programowania jest najlepszy dla Ciebie
– jak doskonalić swoje kompetencje programistyczne
– jakie są dobre praktyki pracy w zespole
– jak wykorzystywać posiadane umiejętności miękkie
– jak wybrać alternatywną ścieżkę kariery
– jak organizować czas pracy i zadania programistyczne
i inne.

ZOBACZ KURS>>>

Chris Niedenthal – Wybrane fotografie 1973-1989

Chris Niedenthal 223x300 - Chris Niedenthal - Wybrane fotografie 1973-1989Chris Niedenthal – Wybrane fotografie 1973-1989

„Miałem zamiar zacząć ten tekst o albumie Chrisa Niedenthala z przytupem i, krok po kroku, figura po figurze, parę absurdów chciałem pokazać, ale traf zdarzył, że ledwo pierwszy gest zrobiłem, opanowała mnie, wciągnęła magia jego zdjęć…” ‒ tak we wstępie do albumu pisze Jerzy Pilch. Trudno bowiem nie ulec urokowi tych obrazów ujmowanych przez fotografika w wyjątkowych kadrach. Chris Niedenthal był świadkiem historii okresu Peerelu i z niezwykłym mistrzostwem śledził ją obiektywem aparatu. Demonstracje, czołgi, zomowcy, prominenci, kilometrowe kolejki, życie codzienne ‒ wszystko to uwidocznione na fotografiach.

„Paradoks Niedenthala i skala jego talentu zasadza się na tym, że chcąc stworzyć galerię przedmiotowych osobliwości dawnego systemu, stworzył komiczny, dramatyczny i wyjątkowo mocny obraz życia prawdziwego. Chciał dać jakieś peerelowskie panopticum, a dał zawsze nieskończenie mocniejsze od kontekstów, zwłaszcza od kontekstów politycznych, dzieło sztuki” ‒ dodaje Pilch.

Na 320 stronach oprócz zdjęć ukazujących polskie realia znalazły się także fotografie wykonane w Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, Rumunii, Jugosławii, na Węgrzech i w Związku Radzieckim. Album w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.

Przedwojenny krakowski Kazimierz Najpiękniejsze fotografie Żyra Krzysztof

Przedwojenny krakowski Kazimierz 236x300 - Przedwojenny krakowski Kazimierz Najpiękniejsze fotografie Żyra KrzysztofPrzedwojenny krakowski Kazimierz Najpiękniejsze fotografie Żyra Krzysztof

Często powtarzamy jak historyczną i społeczną mantrę, że Żydzi od wieków stanowili integralną część Krakowa, całego Krakowa. Ale tak naprawdę najbardziej wyrazista była obecność tej barwnej społeczności w dzielnicy Kazimierz, która często, w dużym uogólnieniu nazywana jest dzielnicą żydowską i stała się symbolem wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Na nielicznych ocalałych przedwojennych fotografiach, które znalazły się w tym albumie, zatrzymane w kadrze zostało hałaśliwe, kolorowe, pełne kontrastów życie tej niezwykłej dzielnicy.

Przedwojenny Poznań Najpiękniejsze fotografie Mrugalska-Banaszak Magdalena

Przedwojenny Poznan 243x300 - Przedwojenny Poznań Najpiękniejsze fotografie	Mrugalska-Banaszak MagdalenaPrzedwojenny Poznań Najpiękniejsze fotografie Mrugalska-Banaszak Magdalena

Dwudziestolecie międzywojenne to ważny okres w historii Poznania, który z miasta zamkniętego w murach pruskiej twierdzy przekształca się w nowoczesną metropolię. Otwarcie w 1919 r. Uniwersytetu Poznańskiego powoduje napływ uczonych z innych regionów Polski. W krótkim czasie Poznań staje się ważnym ośrodkiem akademickim, a także artystycznym i kulturalnym. Coroczna edycja Targu Poznańskiego (od 1921 r.), a od 1925 r. Międzynarodowych Targów Poznańskich powoduje, że miasto zajmuje ważna pozycję na gospodarczej mapie Polski, umacnia ją organizacja w 1929 r. Powszechnej Wystawy Krajowej. Lata 20. przynoszą intensywny rozwój przestrzenny, Poznań się buduje i rozbudowuje, przybywa nowych domów, szkół, fabryk, obiektów użyteczności publicznej. I o tym jest ten album. O mieście, które się zmienia. I o tym, jak się zmienia.

Przedwojenna architektura żydowska Stanisław Kryciński

Przedwojenna architektura zydowska 236x300 - Przedwojenna architektura żydowska Stanisław KrycińskiPrzedwojenna architektura żydowska Stanisław Kryciński

Żydzi, mieszkając w Polsce od tysiąca lat, wznosili budowle sakralne i świeckie. Bóżnice murowane w stylach zachodnich, bożnice drewniane, które znawcy uznali za „najwyższe osiągnięcie kunsztu ciesielskiego”, monumentalne grobowce to najbardziej znane przykłady budowli o charakterze religijnym.
Z kolei fortuny żydowskich fabrykantów przełomu XIX i XX w. przyniosły rozwój architektury rezydencjonalnej – przykładem jest Pałac Poznańskiego w Łodzi. Wznoszono również gmachy służące żydowskiej społeczności – jesziwy, akademiki, domy wychowawcze, mykwy czy szpitale.

Większość z opisanych w książce budynków już nie istnieje. Nieliczne murowane mają odrestaurowane wnętrza, pozostałe zachowały tylko zewnętrzną formę, tak jak ocalałe żydowskie gmachy świeckie.
Książka przedstawia świat, który zniknął w wyniku kataklizmu II wojny światowej.

Przedwojenna Warszawa Najpiękniejsze fotografie Kucharska Jolanta

Przedwojenna Warszawa. Najpiekniejsze fotografie 236x300 - Przedwojenna Warszawa Najpiękniejsze fotografie Kucharska JolantaPrzedwojenna Warszawa Najpiękniejsze fotografie Kucharska Jolanta

Warszawa – „Syreni gród” – choć nie należy do najstarszych miast w przeszło tysiącletnim państwie polskim, niemal od początku swego istnienia odgrywała istotą rolę w jego życiu. Tu koncentrowało się życie polityczne, gospodarcze, intelektualne i kulturalne kraju, w którym w ciągu dwudziestu lat Drugiej Rzeczpospolitej tak wiele udało się osiągnąć.

“…Chciałbym, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielka będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka”.

Te słowa wygłosił na falach radiowych bohaterski prezydent Warszawy Stefan Starzyński 24 września 1939 roku.

A potem zagładzie uległa niemal cała społeczność warszawska. Zostały zburzone lub wypalone setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej, obiektów przemysłowych. Gwarne, pełne kontrastów miasto zwane niegdyś „Paryżem Północy” przestało istnieć. 

17 stycznia 1945 roku zaczynało żyć od nowa.

Dzięki starym fotografiom, możemy cofnąć się do początków ubiegłego stulecia i lat międzywojennych, aby odbyć spacer po ulicach i podwórkach Warszawy, miasta którego już nie ma. Poznać jego ówczesnych mieszkańców, zarówno przechodniów na ulicach jak i  handlarzy, biedotę miejską, grajków podwórkowych, pucybuta pracującego na ulicy a także gości odwiedzających miasto.

Przedwojenny dolny śląsk i wrocław najpiękniejsze fotografie Eysymontt Rafał Eysymontt Danuta

Przedwojenny Dolny slask i Wroclaw 243x300 - Przedwojenny dolny śląsk i wrocław najpiękniejsze fotografie Eysymontt Rafał Eysymontt DanutaPrzedwojenny dolny śląsk i wrocław najpiękniejsze fotografie Eysymontt Rafał Eysymontt Danuta

Nostalgia ma na Dolnym Śląsku inny niż gdzie indziej wymiar – jest chęcią poznania przeszłości, w której nie ma wspólnych przodków dla dawnych i współczesnych mieszkańców, powodowana jest też silnym pragnieniem zachowania ciągłości  kulturowej. Dla obecnych mieszkańców kraina ta  pozostaje nadal niepoznana do końca, a jej historia, wielka i mała, jest ciągle przedmiotem zainteresowania. Dlatego tak ciekawe dla współczesnych są wszystkie ślady przeszłości – krajobrazy, budowle, ludzie uchwyceni na zdjęciach podczas codziennej pracy.
Fotografie z okresu międzywojennego pozwalają na ożywienie tych miejsc i lepsze zrozumienie krainy, w której żyją współcześni Dolnoślązacy.

Konrad Brandel 1838-1920 Danuta Jackiewicz

Konrad Brandel 289x300 - Konrad Brandel 1838-1920 Danuta JackiewiczKonrad Brandel 1838-1920 Danuta Jackiewicz

Już w pierwszych latach działalności Konrad Brandel stał się jedną z najlepiej rozpoznawalnych osobowości polskiej zawodowej fotografii, gdyż potrafił w atrakcyjny sposób wykorzystać możliwości tej sztuki – mówi Danuta Jackiewicz.
Konrad Brandel to wyjątkowa, wszechstronnie utalentowana postać; był nie tylko jednym z najwybitniejszych fotografów dokumentalistów, ale również wizjonerem wyprzedzającym swój czas, wynalazcą oraz ojcem naszego fotoreportażu. Był twórcą i konstruktorem reporterskiego aparatu dla amatorów do robienia zdjęć z ręki. Mamy wszelkie podstawy, aby uważać Brandla nie tylko za naszego prekursora fotografii lotniczej, lecz także autora najstarszej na świecie fotografii wykonanej z frunącego balonu. Nasz fotograf okazał się również pionierem w zakresie rozwijania propagandy wizualnej w rodzinnym mieście, tworząc sieć kiosków handlowo-reklamowych. Wprowadził hasło reklamowe: „Pierwsza dostępna dla wszystkich Fotografja” – dodaje autorka.
Brandel był także prekursorem polskiej fotografii medycznej. Za zdjęcia prezentujące przypadki chorobowe oraz anomalie medyczne otrzymał liczne nagrody na świecie oraz tytuł Fotografa Cesarskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
Prezentowane w albumie fotografie przedstawiają Warszawę, w tym słynną panoramę, którą Brandel wykonał, stojąc na platformie rusztowania umieszczonej ponad Zamkiem Królewskim oraz pierwsze zdjęcia zrobione w czasie lotu balonem. Na tle Karola Beyera czy Maksymiliana Fajansa, Konrada Brandla wyróżnia między innymi to, że fotografował nie tylko reprezentacyjne
i znane miejsca w Warszawie, ale także targowiska na Muranowie, Starym Miescie, Pradze czy zabawy ludowe na Woli. Zdjęcia ruchliwych ulic, zabaw dzieci w parkach, tętniących życiem targów pozwalają na drobiazgowe studiowanie życia codziennego w mieście. 
Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Narodowej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.