600 ćwiczeń z niemieckiego

600 ćwiczeń z niemieckiego

Zestaw 600 ćwiczeń do nauki gramatyki i słownictwa.  Książka została podzielona na trzy części:

  • gramatyka
  • słownictwo
  • zagadki językowe

Część gramatyczna to zbiór najważniejszych zagadnień z niemieckiej gramatyki. Dzięki zamieszczonym w niej ćwiczeniom z łatwością opanujesz: czasowniki, czasy, rzeczowniki, rodzajniki, zaimki, zaimki pytajne, przyimki, przymiotknik, przysłówki, zdania, liczby i słowotwórstwo.

Dla każdego zagadnienia opracowaliśmy trzy poziomy trudności: łatwe, średnio trudne i trudne.

Część dotycząca słownictwa pozwala przećwiczyć słownictwo w następujących obszarach: charakterystyka osób, w domu, jedzenie i picie, rodzina, przyjaciele i czas wolny, zdrowie i samopoczucie, nauka i praca, w drodze, społeczeństwo, przestrzeń i czas.

W trzeciej części książki zamieściliśmy zagadki językowe podzielone na trzy poziomy trudności.

Liczne wskazówki zwracają uwagę na ważne wyjątki, pułapki językowe, typowe błędy i trudne reguły, a także wskazówki dotyczące wymowy i akcentowania. Pomogą one w poprawnym rozwiązywaniu ćwiczeń.

Rozwiązania pomogą kontrolować postępy w nauce. Ćwiczenia, w których popełnisz błędy, powtórz za jakiś czas. W spisie treści na początku książki postaw haczyk przy każdym opracowanym temacie. Dzięki temu szybko zorientujesz się, ile pracy masz już za sobą.

Znaczenie słów i zwrotów sprawdzisz w słowniczku.

Leave a Reply