You are currently viewing Adam Vetulani (1901-1976) Biliński Piotr

Adam Vetulani (1901-1976) Biliński Piotr

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Adam Vetulani (1901-1976) Biliński Piotr

Adam Vetulani (1901-1976) Biliński Piotr
Opis:
Adam Vetulani (1901-1976), niezapomniany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, to postać niezwykle wybitna w krakowskim środowisku naukowym, już przed II wojną światową. Jego talent i wiedza sprawiły, że zyskał szacunek i uznanie jako godny następca Oswalda Balzera i Stanisława Kutrzeby. W dziedzinie historii prawa polskiego i kanonicznego był jednym z najwybitniejszych uczonych nie tylko w Europie, ale także wśród badaczy amerykańskich, takich jak Gabriel Le Bras, Stephan Kuttner, Jean Gaudemet, René Metz czy Gérard Fransen. Był on uważany za niezrównanego mistrza przez swoich studentów, choć niektórzy wspominają go jako rygorystycznego nauczyciela. Do grona jego uczniów należeli znakomici historycy prawa, tacy jak Wacław Uruszczak, Stanisław Grodziski, Stanisław Płaza, Ludwik Łysiak, Wojciech Bartel i Stanisław Roman.
Niemniej jednak, pomimo niezliczonych naukowych osiągnięć, życie Vetulaniego było pełne tragicznych wydarzeń. Podczas II wojny światowej spędził ponad pięć lat w internowaniu w Szwajcarii, a jego żona, Irena z Latiników, doznała trwałego kalectwa w wyniku bombardowania. Dodatkowo, w 1965 roku Vetulani stracił swojego młodszego syna, Jana. W czasach komunistycznego zniewolenia, niezłomny uczony podejmował próby obrony niezależności nauki, walczył o reaktywację Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz angażował się w działania mające na celu przywrócenie Polskiej Akademii Umiejętności. Nie dziwi więc fakt, że był stale inwigilowany przez bezpiekę, co uniemożliwiało mu udział w zagranicznych konferencjach i kongresach naukowych, co z kolei wpływało na pozycję Polski w akademickich kręgach Europy Zachodniej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!