You are currently viewing AFA-SKALA Jak badać mowę dziecka afatycznego Anna Paluch Elżbieta Drewniak – Wołosz Lucyna Mikosza

AFA-SKALA Jak badać mowę dziecka afatycznego Anna Paluch Elżbieta Drewniak – Wołosz Lucyna Mikosza

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - AFA-SKALA Jak badać mowę dziecka afatycznego Anna Paluch Elżbieta Drewniak – Wołosz Lucyna Mikosza

AFA-SKALA Jak badać mowę dziecka afatycznego Anna Paluch Elżbieta Drewniak – Wołosz Lucyna Mikosza
Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Z pozycji praktyków, Autorki dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji. Ich badania opierają się na obserwacji zachowań dziecka sytuacji celowo zorganizowanej. Za pomocą materiałów werbalnych i graficznych, starają się one stworzyć sytuację eksperymentalną, w miarę możliwości naturalną, po to, by sprowokować reakcję dziecka, zarejestrować je i ocenić.

W książce zostały poruszone problemy rzadko omawiane w literaturze logopedycznej. Zasadniczym jej celem jest ułatwienie logopedom – praktykom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!