Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym Magdalena Budyn-Kulik

CENA KSIAZKI 300x150 - Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym	Magdalena Budyn-Kulik

Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym Magdalena Budyn-Kulik

Książka Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym jest dziełem nowatorskim, otwierającym nowe przestrzenie refleksji nad prawem karnym […]. Autorka nie wykorzystuje bowiem utartych schematów, nie podąża utartymi ścieżkami, lecz tworzy i wyznacza nowe. Określone przez Autorkę pole badawcze jest szerokie, a cele pracy i stawiane hipotezy są ambitne. […] Praca ma przemyślaną strukturę. Autorka ułożyła analizowane problemy od najbardziej fundamentalnych po szczegółowe. […] Praca jest przydatna dla studentów różnych kierunków studiów szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych. Korzystać z niej będą pracownicy nauki, a także praktycy wymiaru sprawiedliwości. Z recenzji dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!