Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wilk-Jakubowski Grzegorz

CENA KSIAZKI 300x150 - Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Wilk-Jakubowski Grzegorz

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wilk-Jakubowski Grzegorz

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach: • szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; • gminnych świadczeń na rzecz rodziny; • podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego; • zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych. Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!