Andersen. Dzienniki - Andersen. Dzienniki 1825-1875. Wybór, przekład i opracowanie - Bogusłwa Sochańska, Andersen Hans-ChristianObszerny wybór, pierwsze w Polsce tłumaczenie dzienników przynosi niezwykle ciekawy obraz autora i jego związków z kulturą dziewiętnastowiecznej Europy. Andersen jawi się jako postać złożona, niejednoznaczna, której życie samo w sobie jest materiałem na barwną opowieść.

Leave a Reply