Badania etnograficzne i obserwacyjne 210x300 - Badania etnograficzne i obserwacyjne	Michael AngrosinoBadania etnograficzne i obserwacyjne Michael Angrosino

Praktyczne wprowadzenie do metodologii badań terenowych, od samego wyboru miejsca dokonywania badań, przez zbieranie materiałów, po interpretację i w końcu prezentację badań etnograficznych. Autor rozważa najważniejsze dylematy, również etyczne, związane z rozpoczęciem obserwacji, a także stosunkiem do podmiotów badania. Książkę podsumowuje przybliżenie perspektyw etnografii w XXI wieku.

Dodaj komentarz