Bardziej efektywny C - Bardziej efektywny C# 50 sposobów ulepszenia języka C#Bardziej efektywny C# 50 sposobów ulepszenia języka C#

50 sposobów ulepszenia języka C#.

Powszechnie rozpoznawany ekspert .NET Bill Wagner identyfikuje i wyjaśnia 50 zaawansowanych technik i zasad pisania niezawodnego i dobrze działającego kodu C# 7.0. Zgodnie z rosnącym wyrafinowaniem języka C# i oczekiwaniami społeczności programistów Wagner przedstawia nowe, skuteczne rozwiązania problemów, na które natrafiamy każdego dnia.

Trzy wydania Effective C# i zawarte w nich jasne wyjaśnienia, wskazówki i realistyczne przykłady kodu dowiodły swojej wartości dla tysięcy programistów. Bardziej efektywny C# przynosi to samo sprawdzone podejście do nowych funkcjonalności języka C# 7.0, pomagające bardziej wydajnie i skutecznie realizować dobrze znane zadania.

Bazując na niezrównanym doświadczeniu i kluczowej roli w globalnych gremiach standaryzujących języka C#, Wagner pokazuje podejścia zorientowane obiektowo, funkcyjne i zorientowane na usługi do zarządzania danymi przy użyciu C#, lepsze sposoby wyrażania naszych zamiarów użytkownikom i innym programistom, a także nowe możliwości wykorzystywania technik asyn-chronicznych i programowania dynamicznego.

 • Używanie właściwości zamiast dostępnych pól danych (punkt 1)
 • Rozróżnianie pomiędzy typami wartościowymi i referencyjnymi (4)
 • Zależności pomiędzy różnymi koncepcjami równości (9)
 • Unikanie operatorów konwersji (11)
 • Rozróżnianie pomiędzy interfejsami a metodami wirtualnymi (15)
 • Unikanie przeciążania metod zdefiniowanych w klasach bazowych (19)
 • Tworzenie grup metod, które są jasne, minimalne i kompletne (22)
 • Włączanie natychmiastowego zgłaszania błędów w iteratorach i metodach asynchronicznych (26)
 • Używanie metod asynchronicznych do pracy asynchronicznej (27)
 • Unikanie alokowania wątków i przełączania kontekstów (30)
 • Konstruowanie równoległych zapytań PLINQ z uwzględnieniem wyjątków (36)
 • Używanie puli wątków zamiast tworzenia wątków (37)
 • Wykorzystanie BackgroundWorker do komunikacji pomiędzy wątkami (38)
 • Używanie najmniejszego możliwego zakresu dla blokad (41)
 • Zalety i wady dynamicznego programowania (43)
 • Pełne wykorzystanie API wyrażeń (46)
 • Minimalizowanie obiektów dynamicznych w publicznych API (47)

Jesteś już skutecznym programistą C#: dzięki tej książce staniesz się wyjątkowym.

Leave a Reply