Bezpowrotnie utracona leworęczność 185x300 - Bezpowrotnie utracona leworęczność - Jerzy PilchLiterackie wspomnienia stają się pretekstem do oceny życia jako takiego – we wszelkich przejawach absurdalności, prostoty, głupoty czy marzeń. Jest to zmaganie się literata z rzeczywistością społeczną, polityczną, egzystencjalną.

One thought on “Bezpowrotnie utracona leworęczność – Jerzy Pilch

Leave a Reply