Biologia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe Beata Jakubik Renata Szymańska

CENA KSIAZKI 300x150 - Biologia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe	Beata Jakubik Renata Szymańska

Biologia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe Beata Jakubik Renata Szymańska

Podręcznik jest skierowany do uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Obejmuje również zagadnienia z poziomu rozszerzonego, przez co pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu maturalnego już od początku szkoły średniej, zgodnie z podstawą programową.

Autorki skupiły się, aby w prosty i przejrzysty sposób opisać procesy, które zachodzą w żywych organizmach, co świetnie przełoży się na usystematyzowanie różnych związków przyczynowo-skutkowych. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje zostały przedstawione za pomocą licznych tabeli, rysunków i schematów, aby pomóc uczniowi w zrozumieniu skomplikowanych procesów. Ważne miejsce w podręczniku zajmują bloki ćwiczeniowe po każdym dziale z zadaniami typu maturalnego, które uczą, jak konstruować poprawne odpowiedzi na egzaminie dojrzałości. Umożliwiają one weryfikację błędów oraz ocenę progresu, jest to świetne zestawienie niezbędników do nauki przed egzaminem.

Podręcznik zawiera także liczne eksperymenty oraz obserwacje, mające na celu inspirowanie uczniów do własnej pracy badawczej, a także budowanie umiejętności wyciągania logicznych i spójnych wniosków. Po każdym zakończonym temacie uczeń może rozwiązać zadania, które mają za zadanie utrwalić nabyte już wiadomości, a ostatnie z nich jest zadaniem typu maturalnego. Na końcu każdego działu znajduje się krótkie podsumowanie bardzo dobrze sprawdzające się przed sprawdzianem.

Podręcznik składa się z 5 rozdziałów:

badania biologiczne
chemiczne podstawy życia
komórka – podstawowa jednostka życia
metabolizm
podziały komórkowe.
Podręcznik opracowały dr hab. Beata Jakubik oraz dr hab. Renata Szymańska, które są także autorkami licznych prac naukowych i artykułów popularnonaukowych oraz innych podręczników szkolnych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!