C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie własnych klas

C 210x300 - C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie własnych klasC++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie własnych klas

Czego się nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Dowiesz się, jak tworzyć własne klasy i określać dostęp do ich składników.
  • Nauczysz się tworzyć funkcje składowe klas i posługiwać się nimi.
  • Dowiesz się, jak wykorzystywać funkcje zaprzyjaźnione.
  • Nauczysz się pracować ze wskaźnikami.
  • Odkryjesz, do czego służą konstruktory i destruktory.
  • Sprawdzisz, do czego przydają się tablice obiektów.
  • Opanujesz tworzenie składników statycznych.

ZOBACZ KURS>>>

Leave a Reply