C20 Biblioteka techniczna - C++20 Biblioteka techniczna	Bruce Sutherland Burton J Browning

C++20 Biblioteka techniczna Bruce Sutherland Burton J Browning

Odkryj najnowsze ważne funkcjonalności języka C++20, w tym moduły, koncepcje, operatory spaceship i inteligentne wskaźniki. Książka ta może stać się podręczną „książką kucharską” programisty, obejmującą zarówno zasadniczy standard języka C++, jak i niektóre z szablonów kodu dostępnych w standardowej bibliotece szablonów (STL). Przepisy dla C++20: Problemy i rozwiązania zawiera omówienie zagadnień dotyczących liczb, ciągów, daty i czasu, klas, wyjątków, strumieni, przepływów, wskaźników i jeszcze więcej. Ponadto znajdziesz tu przykłady kodu, szablony algorytmów C++, przetwarzanie równoległe, wielowątkowość i procesy numeryczne. Jest tu również kod programowania dla grafiki 3D. Dostępne jest również całe bogactwo szablonów STL dla obiektów funkcji, adapterów, alokatorów i rozszerzeń. To niezbędne, nowoczesne źródło informacji, które będzie pomocne w każdym projekcie wykorzystującym język programowania C++. Naucz się: • Co nowego w języku C++20 • Pisać moduły • Przetwarzać teksty, liczby i klasy • Używać kontenerów i algorytmów dostępnych w bibliotece standardowej • Radzić sobie z szablonami, pamięcią, współbieżnością, sieciami, skryptami i jeszcze więcej • Tworzyć kod dla grafiki 3D Języki programowania/C++ Poziom średniozaawansowany Kod źródłowy dostępny online

Leave a Reply