Cała jaskrawość i inne opowiadania Edward Stachura

Cała jaskrawość i inne opowiadania Edward Stachura

Zebrany w jednym tomie obszerny wybór poezji i prozy Edwarda Stachury. Bohaterowie poszukujący prawdy i prawda szukająca form wyrazu. Zachwyt nad każdą chwilą obok przemijania i nostalgii. Cała jaskrawość życia i śmierci kultowego autora.

Leave a Reply