Historia Marynarki Wojennnej Norbert Haładaj

Sugestywne opisy uzupełnia bogaty materiał graficzny – dawne ryciny, reprodukcje dzieł sztuki, ilustracje, schematy i zdjęcia.