Cisco CCNA 1 - Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeństwem sieci

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeństwem sieci

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeństwem sieci

Czego nauczysz się podczas naszego profesjonalnego szkolenia?
Nauczysz się konfigurować adresy IPv6.
Odkryjesz działanie automatycznego przydzielania adresów IPv6.
Poznasz zasady konfiguracji protokołów routingu IPv6 (RIPng i OSPFv3) i serwera DHCPv6.
Zobaczysz, jak skonfigurować sieć Frame Relay oraz przełącznik FR.
Zrozumiesz działanie protokołów FHRP oraz wykonasz ich konfigurację.
Przeprowadzisz samodzielnie ataki w warstwie drugiej i nauczysz się przed nimi zabezpieczać.
Sprawdzisz, jak wygląda konfiguracja standardowych i rozszerzonych list ACL.

ZOBACZ>>>

Motywacja i automotywacja - Motywacja i automotywacja. Kurs video. Zmobilizuj siebie i innych do działania

Motywacja i automotywacja. Kurs video. Zmobilizuj siebie i innych do działania

Motywacja i automotywacja. Kurs video. Zmobilizuj siebie i innych do działania

Co Cię czeka podczas tego szkolenia?
Najważniejsze – poznasz od strony praktycznej techniki i mechanizmy podnoszące skuteczność i efektywność wykonywanych zadań.

W szczególności:

Poznasz trzy kluczowe składowe procesu motywacyjnego, które zwiększą szansę na sukces Twojego zadania lub projektu.
Dowiesz się, jak utrzymywać zaangażowanie swoje i innych.
Poznasz zarys teorii motywacyjnej Maslowa.
Poznasz zarys teorii motywacji Herzberga.
Zrozumiesz, że motywacja nie zawsze oznacza więcej, ale na pewno zawsze oznacza mądrzej i z lepszym efektem.
Poznasz badania Dana Ariely’ego i dowiesz się, jak nadawać sens realizowanemu zadaniu.
Nauczysz się, jak wzmacniać efekt finalny pracy.
Dowiesz się, czego w zakresie motywacji i konsekwencji uczy odkrycie bieguna południowego.

ZOBACZ>>>

Kurs Agile – dobre praktyki zarządzania projektami

kurs agile   dobre praktyki zarzadzania projektami - Kurs Agile - dobre praktyki zarządzania projektamiKurs Agile – dobre praktyki zarządzania projektami

Poznaj sprawdzone praktyki metodyki zwinnych i wykorzystaj je do zwiększania efektywności w Twoim zespole!

Ten kurs pozwoli Ci poznać i zrozumieć, na czym polegają konkretne praktyki i aspekty Agile’a oraz jak możesz wykorzystać je w codziennej pracy.

A nauczysz się między innymi:

– zbieranie wymagań w zwinnym środowisku pracy

– spisywanie wymagań w formie User Story

– tworzenie MVP (Minimum Viable Product)

– estymacja w jednostkach czasu i jednostkach relatywnych

– techniki ułatwiające współpracę w zespole

– efektywne podejmowania decyzji w zespole

– rozwiązywanie konfliktów w zespole

– facylitacja spotkań

i inne.

ZOBACZ>>>

Kurs Agile – metodyki zwinne od podstaw

kurs agile   metodyki zwinne od podstaw - Kurs Agile - metodyki zwinne od podstawKurs Agile – metodyki zwinne od podstaw

Dowiedz się, jak zwiększyć efektywność pracy dzięki zwinnym projektom. Poznaj kluczowe pojęcia oraz koncepcje Agile i zacznij je wdrażać jeszcze dziś!

Szkolenie dla osób, które chcą zrozumieć czym jest podejście zwinne, czym różni się ono od tradycyjnych sposobów pracy oraz jak wykorzystać zasady i techniki Agile, tak by tworzyć jak najlepsze produkty.

Możesz nauczyć się między innymi:

– prowadzenie projektów za pomocą metodyk tradycyjnych

– różnice między pracą zwinną a tradycyjnymi sposobami prowadzenia projektów

– zasady działania zwinnych zespołów

– praca z frameworkiem Scrum

– podstawy metody Kanban

– wykorzystanie podejścia Lean

– podstawy pracy zgodnie z zasadami XP

– wprowadzanie zwinności w swojej organizacji

i inne.

ZOBACZ>>>

Kurs Ethical Hacking i cyberbezpieczeństwo od podstaw

kurs ethical hacking i cyberbezpieczenstwo od podstaw - Kurs Ethical Hacking i cyberbezpieczeństwo od podstawKurs Ethical Hacking i cyberbezpieczeństwo od podstaw

Naucz się technik etycznego hakowania. Dowiedz się jak wykonywać testy penetracyjne i skutecznie zabezpieczyć swoją sieć i urządzenia.

Etyczne hakowanie. Tego między innymi nauczysz się z tego kursu:

– podstawy ethical hackingu w oparciu o praktyczne przykłady

– wykorzystanie narzędzia Nessus do znajdowania podatności

– praca z systemami Kali Linux oraz Parrot OS

– techniki blokowania oraz przekierowywanie DNS

– tunelowanie SSH, proxy i VPN

– wykorzystanie sieci Tor do zachowywania anonimowości

– tworzenie wirtualnego środowiska do testowania ataków

– unikanie typowych błędów narażających bezpieczeństwo Twojej sieci i systemu

i inne.

 

 

Kurs Wyrażenia regularne – od podstaw do eksperta

kurs wyrazenia regularne   od podstaw do eksperta - Kurs Wyrażenia regularne - od podstaw do ekspertaKurs Wyrażenia regularne – od podstaw do eksperta
Opanuj potężne możliwości wyrażeń regularnych. Zdobądź uniwersalną wiedzę o RegEx, którą zastosujesz w każdej technologii i języku programowania.
Wyrażenia regularne są mechanizmem, którego zadaniem jest opisywanie łańcuchów symboli. Znajdują szerokie zastosowanie w programowaniu, w szczególności w takich zagadnieniach jak walidacja tekstu, przeszukiwanie ciągów znaków i wielu innych zadaniach, których celem jest wydobywanie konkretnych informacji z tekstu. W praktyce będziesz mógł je wykorzystywać nie tylko w programowaniu, ale też podczas korzystania z wielu programów, takich jak arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, czy nawet podczas pisania komend LINUX-a.
Ten kurs porusza między innymi takie tematy:
– poszukiwane ciągów znaków przy pomocy wyrażeń regularnych
– wykorzystywanie symboli, takich jak wieloznacznik czy asterisk
– tworzenie klas reprezentujących grupy symboli
– wykorzystywanie predefiniowanych klas znaków
– rozwiązywanie problemu “zachłanności” wyrażeń regularnych
– tworzenie grup, pozwalających wyciągać fragmenty z ciągów znaków
– implementowanie logiki matematycznej w wyrażeniach regularnych
– wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązania realnych problemów programistycznych

ZOBACZ>>>

 

Wprowadzenie do blockchain – Ethereum i smart kontrakty w praktyce

wprowadzenie do blockchain - Wprowadzenie do blockchain - Ethereum i smart kontrakty w praktyceWprowadzenie do blockchain – Ethereum i smart kontrakty w praktyce
Opanuj platformę Ethereum i zacznij tworzyć własne aplikacje oparte na blockchain. Poznaj język Solidity i dowiedz się jak pisać smart kontrakty.
Blockchain to coraz popularniejsza technologia, wykorzystywana przez coraz więcej firm. Dzięki kursowi poznasz jej praktyczne zastosowanie, popularną platformę Ethereum i język Solidity.
Dzięki kursowi dowiesz się i będziesz umiał:
– czym jest i jak działa blockchain
– wykorzystywanie blockchain w praktyce
– praca z biblioteką Nethereum
– wysyłanie i odbieranie danych z blockchain
– uruchomienie własnego, prywatnego blockchaina
– pisanie smart contracts w języku Solidity
– praktyczne wykorzystanie biblioteki Web3.js
– programowanie zdecentralizowanych aplikacji
i inne.

ZOBACZ>>>

Kurs JAVA – programowanie wielowątkowe i optymalizacja aplikacji

kurs java   programowanie wielowatkowe i optymalizacja aplikacji - Kurs JAVA - programowanie wielowątkowe i optymalizacja aplikacjiKurs JAVA – programowanie wielowątkowe i optymalizacja aplikacji

Opanuj najważniejsze techniki programowania wielowątkowego. Dowiedz się jak pisać aplikacje, które optymalnie wykorzystują możliwości platformy sprzętowej.
Java Developer to Twój cel? Musisz więc nauczyć się programowania wielowątkowego I optymalizacji aplikacji z tym kursem.
Część tematów omówionych w kursie:
– jak tworzyć wątki w języku JAVA
– jak sterować pracą wątków za pomocą metody join()
– słowa kluczowe volatile oraz synchronized
– jak kontrolować dostęp do zasobów za pomocą Lock
– efektywne tworzenie grup wątków z wykorzystaniem ExecutorService
– praktyczne wykorzystanie klas Semaphore, CountDownLatch czy CyclicBarrier
– optymalizowanie aplikacji poprzez dzielenie złożonych obliczeń pomiędzy wątkami
– jak pisać aplikacje uwzględniając potencjalne zagrożenia: Deadlock, Livelock czy Starvation
i inne.

ZOBACZ>>>

 

Kurs Machine Learning – projektowanie sieci neuronowych

kurs machine learning   projektowanie sieci neuronowych - Kurs Machine Learning - projektowanie sieci neuronowychKurs Machine Learning – projektowanie sieci neuronowych

Dowiedz się jak w praktyce wykorzystać sieci neuronowe. Rozwiń swoją wiedzę na temat Machine Learning i twórz zaawansowane i dobrze zoptymalizowane algorytmy sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe to temat tego kursu. Dowiedz się i naucz tego, czego potrzebujesz, aby zajmować się tą tematyką w swojej pracy.

Z kursu dowiesz się między innymi:

– czym są kluczowe algorytmy sieci neuronowych

– jak rozwiązywać problemy regresji, klasyfikacji i detekcji anomalii

– czym są mechanizmy biblioteki Optuna i optymalizacja algorytmów uczenia się

– jak projektować sieci neuronowe w bibliotece Tensorflow

– jak rozwiązać częste problemy

– czym są rekurencyjne ikonwolucyjne sieci neuronowe]

– jakie są metody optymalizacji funkcji

– jakie są aktualne trendy Machine Learningu

i inne.

ZOBACZ>>>

Kurs Active Directory dla administratora systemu

kurs active directory dla administratora systemu - Kurs Active Directory dla administratora systemuKurs Active Directory dla administratora systemu

Opanuj narzędzia Active Directory i rozwiń swoją wiedzę na temat administracji domeną Windows. Dowiedz się jak zarządzać użytkownikami, komputerami, grupami i wykonywać kopie zapasowe bazy danych.

Opanuj Active Directory Domain Services, powiększ  swoje kompetencje w tym zakresie z tym kursem.

Tematy omówione i pokazane w kursie:

– zarządzanie domeną Windows

– protokół LDAP oraz Kerberos

– tworzenie, wyszukiwanie, modyfikowanie i usuwanie obiektów

–  cmdlety do zarządzania domeną Active Directory Domain Services

– automatyzacja zadań w systemie Windows Server

– techniki pracy z konsolą PowerShell w domenie Windows

– wykorzystanie Kosza Active Directory oraz Migawek

– tworzenie kopii zapasowej oraz przywracanie obiektów

i inne.

ZOBACZ>>>