Poezje – Leopold Staff

Poezje3 209x300 - Poezje - Leopold StaffObszerny wybór twórczości poetyckiej jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. Obejmuje najważniejsze i najbardziej znane utwory, począwszy od pierwszego, zanurzonego jeszcze w poetyce Młodej Polski tomiku Sny o potędze, aż do ostatnich zbiorów opublikowanych już po II wojnie światowej, Wiklina i Dziewięć muz.

Wybór poezji – Jan Kasprowicz

Wybór poezji 209x300 - Wybór poezji - Jan KasprowiczWybór poezji Jana Kasprowicza (1860-1926). Starano się w tym zbiorze uwzględnić wiersze charakterystyczne dla każdego okresu twórczości poety i dokonać wyboru z każdego tomu, a nawet cyklu poezji.

Poezje – Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Poezje2 201x300 - Poezje - Kazimierz Przerwa-TetmajerMów do mnie jeszcze… Za taką rozmową tęskniłem lata… każde twoje słowo słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze – – mów do mnie jeszcze…

Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Poezje – Cyprian Kamil Norwid

Poezje1 169x300 - Poezje - Cyprian Kamil NorwidCyprian Norwid (1821-1883), poeta, dramatopisarz, prozaik, malarz, rzeźbiarz. Jeden z najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych twórców polskich.
Kształcił się w Warszawie, po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w szkole malarskiej. W 1842 roku wyjechał za granicę.
Przebywał w Niemczech, we Florencji, gdzie studiował rzeźbę, w Rzymie, a ostatecznie osiadł w Paryżu. W latach 1853-1854 mieszkał w Nowym Jorku, a następnie osiadł w Paryżu.
Z powodu ubóstwa i choroby zamieszkał w podparyskim Zakładzie św. Kazimierza. Został pochowany na cmentarzu w Ivry, a następnie przeniesiony do grobu zbiorowego w Montmorency.
Norwid pisał utwory liryczne, prozatorskie, m.in. Czarne kwiaty (1856), Bransoletka (1858), cykl prelekcji O Juliuszu Słowackim (wyd. 1861), traktat poetycki Rzecz o wolności słowa (1869), eseje filozoficzne Milczenie (1882), poematy Promethidion (1851), Quidam (1855-1857), Assunta (1870), dramaty historyczne Kleopatra (1870-1878) i współczesne Pierścień wielkiej damy (1872). Norwid po debiucie w 1840 roku został okrzyknięty największym talentem poetyckim młodego pokolenia.
Wkrótce jednak stracił popularność, a jego twórczość została uznana za dziwną i trudną. W swoich utworach kładł nacisk na etykę i kult pracy.
Jego wiersze, zawarte głównie w zbiorze Vademecum (wyd. całości 1947), były nowatorskie formalnie i ideowo, pozostając zjawiskiem wyjątkowym zarówno na tle romantyzmu, jak i literatury polskiej.

Słowacki. Poezje wybrane – Juliusz Słowacki

Słowacki. Poezje wybrane 211x300 - Słowacki. Poezje wybrane - Juliusz SłowackiW niniejszym wyborze utworów lirycznych, wzbogaconym o fragmenty odautorskie z poematów i dramatów, czytelnik znajdzie niemalże kompletny repertuar dylematów egzystencjalnych, filozoficznych i politycznych polskiego romantyzmu.

Poezje – Adam Mickiewicz

Poezje 205x300 - Poezje - Adam MickiewiczPoezja Adama Mickiewicza była wzorcem poezji dla romantyków, inspiracją dla artystów wszystkich następnych pokoleń, nie tylko w Polsce, ale – dzięki przekładom niemal na wszystkie języki świata – na całym świecie. Wielokrotnie wznawiana, czytana przez uczniów, literaturoznawców, a także przez emigrantów, którzy w poezji pierwszego wieszcza odnajdywali własne tęsknoty, i przez zwykłych ludzi, którzy z pamięci potrafią recytować obszerne fragmenty, odnajdując w nich “kraj lat dziecinnych”. Poezja Mickiewicza jest zapisem jego życia, odbiciem myśli i przeżyć, wzlotów i upadków, i jak pięknie napisał Leopold Staff, zawiera się “pomiędzy szarym Nowogródkiem i czarnym Konstantynopolem”.

 

Poezje – Daniel Naborowski

poezje 182x300 - Poezje - Daniel NaborowskiNaborowski Daniel (1573-1640), polski poeta i tłumacz. W swojej poezji godził wartości sprzeczne: renesansową pochwałę rozsądku i statecznego życia z przekonaniem o marności świata i nieuchronnym przemijaniu wszelkich zjawisk. Jego twórczość to świadectwo harmonii sprzeczności, obecnych zarówno w życiu ludzkim, jak i w całym dziele stworzenia.

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz 196x300 - Pan Tadeusz  - Adam MickiewiczW Soplicowie na Litwie Sędzia właśnie gości szlachtę, która przyjechała do niego w związku z procesem o zamek między Soplicami i Horeszkami. Po zakończeniu szkoły w Wilnie wraca też jego bratanek, młody Tadeusz. Czy perypetie miłosne beztroskiego młodzieńca zakończą się szczęśliwym małżeństwem? Czy uda się wzniecić powstanie na Litwie? Jak zakończy się spór między Soplicami i zaściankiem dobrzyńskim?