Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy

TANIA KSIAŻKA! INFORMACJE O PROMOCJACH, KSIĄŻKACH DNIA, WYPRZEDAŻACH WPROST NA EMAILA! ZAPISZ SIĘ! Akceptuję politykę prywatności Jeden z niewielu na rynku zbiorów, który w poręcznej formie prezentuje wszystkie ważne dla prawa cywilnego materialnego ustawy i rozporządzenia. W jednym tomie zawarto Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, a także komplet ustaw i rozporządzeń […]

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa – Roman Rudnik

TANIA KSIAŻKA! INFORMACJE O PROMOCJACH, KSIĄŻKACH DNIA, WYPRZEDAŻACH WPROST NA EMAILA! ZAPISZ SIĘ! Akceptuję politykę prywatności Publikacja zawiera tekst ustaw – Kodeks karny skarbowy oraz Kontrola skarbowa. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków […]

Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne – Roman Rudnik

* Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego a także tekst ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz przepisami wprowadzającymi. Zawiera również tekst rozporządzenia w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. * W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych […]

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Stan prawny na 20.11.2013 r. * Publikacja zawiera tekst ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, * W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień, * Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i […]

Prawo finansowe – Eugenia Fojcik-Mastalska Ryszard Mastalski

Książka stanowi całościowe opracowanie problematyki prawa finansowego, szczególnie prawa budżetowego, podatkowego i celnego, prawa finansów samorządowych oraz prawa bankowego (publicznego i prywatnego). Przedstawiono w niej nie tylko same przepisy prawa finansowego, lecz także zaproponowano określony sposób ich wykładni oraz stosowania. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, słuchaczy studiów podyplomowych (zwłaszcza samorządowych i […]