Słownik słowacko-polski

Słownik słowacko polski 300x215 - Słownik słowacko-polskiDwutomowy Słownik słowacko-polski wydany przez Universitas w twardej oprawie w 2005 roku jest najbardziej kompletną pozycją swego rodzaju dostępną aktualnie na polskim rynku. Słownik zawiera około 50 000 haseł i służyć ma przede wszystkim tłumaczom, studentom słowacystyki i slawistyki oraz pracownikom naukowym i badaczom języka słowackiego. Autorki Zofia Jurczak-Trojan, Halina Mieczkowska, Elżbieta Orwińska, Maryla Papierz zadbały ponadto o konfrontatywne przedstawienie dwóch systemów językowych oraz zarys gramatyki języka słowackiego.

Słownik polsko–słowacki | słowacko–polski

Słownik polsko–słowacki słowacko–polski - Słownik polsko–słowacki | słowacko–polskiSłownik polsko–słowacki i słowacko–polski zawiera około 14000 haseł z zakresu słownictwa ogólnego, a także pewną ilość terminów specjalistycznych z różnych dziedzin takich jak: technika, medycyna, nauki przyrodnicze.

W słowniku uwzględniono również pewien zasób słownictwa potocznego. Wyrażenia podano w ścisłym porządku alfabetycznym. W pierwszej części znajduje się słownik polsko–słowacki, a w części drugiej słowacko– polski. Część słownikową poprzedzono krótkim wstępem omawiającym najważniejsze cechy języka słowackiego. 

Słownik czesko-polski (Česko-polský slovník) – Janusz Siatkowski Mieczysław Basaj

Klasyka w eleganckiej oprawie! 80 000 haseł, wyrażeń i zwrotów. Współczesne słownictwo ogólne — literackie i potoczne, najczęściej używane terminy specjalistyczne, wybrane wyrazy archaiczne, regionalne i środowiskowe, frazeologia. Spisy nazw geograficznych i skrótów. Zarys gramatyki języka czeskiego. Najobszerniejszy z dotychczas wydanych słowników czesko-polskich.