Cesarski poker – Waldemar Łysiak

Cesarski poker 201x300 - Cesarski poker - Waldemar Łysiak“Jest to pierwsza książka opublikowana przez państwowe wydawnictwo, przeciw której ZSRR złożył oficjalny protest w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zarzucając jej antyrosyjskość, a także antyradzieckość zawarta w wyraźnych aluzjach do współczesności” (“Przegląd Polski” magazyn literacki nowojorskiego “Nowego Dziennika”, 9-VI-1983).

Leave a Reply