Charakterystyka umowy Time for Photos Katarzyna Jedynak

CENA KSIAZKI 300x150 - Charakterystyka umowy Time for Photos	Katarzyna Jedynak

Charakterystyka umowy Time for Photos Katarzyna Jedynak

Niniejsza książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym: to pierwsze polskie opracowanie podejmujące kwestie związane ze stosowaniem w obrocie prawnym jednej z umów nienazwanych, zawieranej w celu realizacji sesji zdjęciowej, ale niebędącej umową o dzieło, określonej jako umowa TFP Time for photos/pictures.
Autorka zwraca uwagę na brak w polskim ustawodawstwie zapisów, odnoszących się bezpośrednio do tych zagadnień; wysuwa zatem i weryfikuje hipotezę, iż odpowiednie skonstruowanie umowy TFP pozwala na zapewnienie ochrony zawierającym ją stronom, a także stwarza możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w razie nienależytego jej wykonania. Umiejscawia umowę TFP w kontekście przepisów o prawie autorskim i wskazuje na potencjalne źródła sporu między fotografem a modelką/modelem. Czy model(ka) powinna mieć prawa autorskie do fotografii, na której uwidoczniono jej wizerunek? Ile zdjęć ma być efektem sesji? Jak podzielić koszty? Czy można zawrzeć umowę na odległość? Kto pierwszy ma prawo do udostępnienia fotografii publiczności?
Publikacja może stanowić nieocenioną pomoc dla fotografów i modelek, szczególnie rozpoczynających swoją karierę zawodową.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!