You are currently viewing Chemia 1 Karty pracy Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe	Szczepaniak Maria Barbara

Chemia 1 Karty pracy Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Szczepaniak Maria Barbara

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Chemia 1 Karty pracy Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe	Szczepaniak Maria Barbara

Chemia 1 Karty pracy Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Szczepaniak Maria Barbara

“Chemia 1. Karty pracy” przeznaczone są dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum realizujących przedmiot chemia w zakresie podstawowym. Karty pracy zgodne są z wymogami obecnej podstawy programowej (Reforma edukacji w Polsce z 2017 r.).

Karty pracy zawierają różne typy zadań – zarówno otwarte, jak i zamknięte – które pomagają w kompleksowym zrozumieniu przedstawionych zagadnień. Wybrane doświadczenia, ich opisy i analiza umożliwiają poznanie znaczenia oraz zastosowania zaprezentowanych związków i procesów. Umieszczone schematy, infografiki i ilustracje wspomagają zapamiętywanie omawianych zjawisk.

Karty pracy stanowią idealne uzupełnienie i rozszerzenie materiałów zawartych w podręczniku, co pozwala na zróżnicowanie form nauki zarówno na lekcjach, jak i podczas samodzielnej nauki. Atrakcyjne grafiki i liczne schematy wspierają samodzielne myślenie ucznia i analizę opisanych problemów. Powtórzenie informacji, a zatem przygotowanie do sprawdzianów i kartkówek, ułatwiają zawarte karty powtórzeniowe.

Tematy w “Chemia 1. Karty pracy” zostały pogrupowane w 4 działy:

Budowa atomu – jądro i elektrony
Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe
Atomy, cząsteczki, mol i stechiometria chemiczna
Kinetyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych
Karty pracy wraz z “Chemia 1. Podręcznik” stanowią pierwszą część z cyklu materiałów przeznaczonych do realizacji lekcji chemii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!