Chemia 3 Podręcznik do liceów i techników Zakres rozszerzony Rafał Szmigielski Witold Danikiewicz

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Chemia 3 Podręcznik do liceów i techników Zakres rozszerzony	Rafał Szmigielski Witold Danikiewicz

Chemia 3 Podręcznik do liceów i techników Zakres rozszerzony Rafał Szmigielski Witold Danikiewicz

Podręcznik jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych, którzy uczą się chemii w zakresie rozszerzonym – w nowych 4-letnich liceach lub 5-letnich technikach. Jest zgodny z podstawą programową MEN, która obowiązuje w tych szkołach od września 2019 r.

W trzeciej części podręcznika omówione zostały m.in. takie tematy jak: węglowodory i ich hydroksylowe pochodne, związki karbonylowe, izomeria optyczna, hydroksykwasy, kwasy karboksylowe i ich pochodne, cukry, polimery, chemia w życiu codziennym oraz wpływ chemii na środowisko naturalne.

Podręcznik składa się z jedenastu rozdziałów – podzielono je na paragrafy odpowiadające poszczególnym tematom lekcji. Każdy rozdział zamyka sprawdzian – pozwoli on uczniom samodzielnie sprawdzić i ocenić nabytą wiedzę i umiejętności jej stosowania.

Uwaga! Na końcu podręcznika znajduje się indywidualny kod dostępu do e-podręcznika (cyfrowego odzwierciedlenia podręcznika w postaci papierowej).

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!