Chemia 3 Zakres rozszerzony Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Bożena Karawajczyk Małgorzata Czaja Marek Kwiatkowski

CENA KSIAZKI 300x150 - Chemia 3 Zakres rozszerzony Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych	Bożena Karawajczyk Małgorzata Czaja Marek Kwiatkowski

Chemia 3 Zakres rozszerzony Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Bożena Karawajczyk Małgorzata Czaja Marek Kwiatkowski

„Chemia 3” jest nowoczesnym podręcznikiem przygotowanym dla uczniów klasy 3 liceum ogólnokształcącego i techników kontynuujących naukę chemii w zakresie rozszerzonym. Publikacja pozwala na zrealizowanie wymagań podstawy programowej, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Autorzy skupili się na ujęciu podręcznika w postaci wykładu bogato ilustrowanego zdjęciami, co stworzyło przejrzystą szatę graficzną, umożliwiającą łatwe przyswojenie wiedzy. Zamieszczone w poszczególnych działach tabele i grafy wspomagają usystematyzowanie opanowanego materiału oraz uczą umiejętności analitycznych, które przydadzą się w czasie egzaminu maturalnego.

Praktyczną naukę chemii umożliwia przygotowany blok z doświadczeniami, mający za zadanie nie tylko wskazanie niezbędnych informacji, ale także zachęcenie ucznia do samodzielnego rozwoju w sferze badawczej. Umiejętności nabyte w trakcie nauki posłużą uczniowi także w codziennym życiu. Esencję podręcznika stanowi podsumowanie znajdujące się na końcu każdego działu będąc szybką powtórkę przed sprawdzianem. Na końcu książki można znaleźć indeks, który pomoże w sprawnym poruszaniu się wśród wszystkich informacji.

Podręcznik składa się z 6 działów:

węglowodory,
alkohole i fenole,
organiczne związki karbonylowe, aldehydy i ketony
kwasy karboksylowe,
estry i tłuszcze,
związki organiczne zawierające azot.
Za przygotowaniem publikacji stoją Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski oraz Małgorzata Czaja, którzy są także autorami innych, znanych i chwalonych podręczników szkolnych oraz różnego rodzaju prac naukowych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!