CHEMIA MATURA 2015 ZBIÓR ZADAŃ MATURALNYCH 209x300 - Chemia Matura 2015 zbiór zadań maturalnych - Pac BarbaraKsiążka została podzielona na trzy główne części – zadania pogrupowane tematycznie, arkusze tematyczne, przykładowe arkusze egzaminacyjne

część pierwsza zawiera zadania z następujących działów: Atom i cząsteczka; Reakcje chemiczne i towarzyszące im procesy fizyczne; Procesy utleniania- redukcji. Utleniacze i reduktory. Szereg aktywności metali; Roztwory wodne; Węglowodory i ich fluorowcopochodne;Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów; Związki zawierające azot (aminy i amidy); Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

przed każdą grupą zadań umieszczono, związany z nimi tematycznie, wyciąg z wymagań szczegółowych podstawy programowej gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

do wszystkich zadań rachunkowych podane są wyniki

cześć druga zawiera arkusze tematyczne stworzone na wzór arkuszy maturalnych; zadania są tu skoncentrowane wokół kilku tylko zagadnień

część trzecia zbioru zawiera pięć przykładowych arkuszy egzaminacyjnych

do każdego arkusza (zarówno tematycznego, jak i egzaminacyjnego) został dołączony model odpowiedzi z przykładowym sposobem rozwiązania zadań

w przypadku arkuszy tematycznych model odpowiedzi został wzbogacony o dodatkowy element – jest nim zwrócenie uwagi na typowe błędy popełniane przez uczniów rozwiązujących analogiczne zadania

Publikacja ma za zadanie pomóc w dobrym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Umożliwia ona porównanie swojej wiedzy i umiejętności z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz doskonalenie się w udzielaniu trafnych odpowiedzi poprzez analizę zadań, schematów oceniania odpowiedzi oraz zasad ich oceniania. Zadania sprawdzają wiedzę i umiejętności zawarte w nowej podstawie programowej, która stanowi bazę wymagań dla maturalnych arkuszy egzaminacyjnych od 2015 roku.

Leave a Reply