Chemia Podręcznik Liceum i technikum Klasa 3 Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe Andrzej Czerwiński Anna Czerwińska Krzysztof Kuśmierczyk

CENA KSIAZKI 300x150 - Chemia Podręcznik Liceum i technikum Klasa 3 Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe	Andrzej Czerwiński Anna Czerwińska Krzysztof Kuśmierczyk

Chemia Podręcznik Liceum i technikum Klasa 3 Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe Andrzej Czerwiński Anna Czerwińska Krzysztof Kuśmierczyk

„Chemia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” to pozycja przeznaczona dla uczniów będących na ostatniej prostej do egzaminu dojrzałości i upragnionych studiów medycznych, przyrodniczych lub technicznych. Trzecia klasa poświęcona jest zagadnieniom z zakresu chemii organicznej.

Podręcznik podzielony jest na sześć działów: węglowodory, halogenopochodne węglowodorów, hydroksylowe pochodne węglowodorów, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i izomeria optyczna oraz estry i tłuszcze. Każdy z nich zakończony jest podsumowaniem podzielonym na część teoretyczną i praktyczną, w której utrwalane są umiejętności rozwiązywania zadań obliczeniowych. Z kolei po poszczególnych rozdziałach przygotowane są podsumowania tematu wraz z pytaniami i zadaniami o różnym stopniu trudności.

W całej książce znajdziemy pomocne infografiki, ilustracje i schematy, a także szczegółowo przedstawione doświadczenia z uwzględnionym opisem obserwacji i wniosków, które są wymagane w zadaniach na egzaminie maturalnym.

„Chemia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” to książka wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP), a jej autorami są profesor nadzwyczajny Andrzej Czerwiński, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, doktor Anna Czerwińska, była organizatorka Ogólnopolskich Konkursów Chemicznych, oraz Krzysztof Kuśmierczyk, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel w liceum ogólnokształcącym.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!