Chopin Niedenthal Chris

Chopin Niedenthal Chris

Album zdjęć autorstwa Chrisa Niedenthala przygotowany według projektu
Leszka Szurkowskiego to owoc trzech tygodni, które autor spędził w Filharmonii
Narodowej, fotografując XVII Konkurs Chopinowski. Uchwycone na
zdjęciach obrazy pozwalają raz jeszcze odczuć Konkursowe emocje towarzyszące
młodym pianistom, publiczności, a także członkom jury.

Leave a Reply