Ciekawi świata Język polski Podręcznik Część 5 Zakres podstawowy i rozszerzony Szkoły ponadgimnazjalne Brygida Maciejewska Ewa Niwińska-Lipińska Iwona Łapińska Joanna Sadowska Jolanta Pol

CENA KSIAZKI 300x150 - Ciekawi świata Język polski Podręcznik Część 5 Zakres podstawowy i rozszerzony Szkoły ponadgimnazjalne	Brygida Maciejewska Ewa Niwińska-Lipińska Iwona Łapińska Joanna Sadowska Jolanta Pol

Ciekawi świata Język polski Podręcznik Część 5 Zakres podstawowy i rozszerzony Szkoły ponadgimnazjalne Brygida Maciejewska Ewa Niwińska-Lipińska Iwona Łapińska Joanna Sadowska Jolanta Pol

Seria podręczników „Ciekawi świata. Język polski” została stworzona z myślą o uczniach, którzy chcą nieustannie poszerzać swoją wiedzę, a ponadto sumiennie przygotować się do egzaminów końcowych. Zbiór składa się z pięciu tomów, a każdy dotyczy innej epoki literackiej.

„Ciekawi świata. Język polski. Podręcznik. Część 5. Zakres podstawowy i rozszerzony” swym zakresem obejmuje literaturę XX wieku oraz współczesną. Uczniowie w łatwy i przyjemny sposób zapoznają się z twórczością m.in. Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta czy Alberta Camusa, poznają najważniejsze utwory literackie tych okresów, a także dostrzegą szerszy kontekst historyczny. Usystematyzowanie wiedzy ułatwia praktyczny dobór treści, które w każdym z tomów umieszczone zostały w sposób chronologiczny, a wszystko to w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

Wszystkie działy podręcznika „Ciekawi świata. Część 5. Zakres podstawowy i rozszerzony” zawierają lekcje poświęcone zarówno utworom literackim, jak i powiązanym tekstom kultury. Dzięki temu uczeń może nie tylko uporządkować wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego, ale także poszerzać ją we własnym zakresie. To wszystko niewątpliwie ułatwia wygodny układ podręcznika, w którym każdy z działów podzielony został na moduły.

Wyglądają one następująco:

oś czasu, która zawiera ogólne informacje o wydarzeniach historycznych oraz kulturalnych w omawianej epoce literackiej;
wstęp, gdzie przedstawione zostały założenia i główne prądy danej epoki;
trzyczęściowy blok maturalny („Warsztat literacki”, „Trening czytania”, „Omów i zapamiętaj”), który zawiera porady, zagadnienia oraz ćwiczenia, skutecznie przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z zakresu pisania wypracowań, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedzi ustnej;
podsumowanie, gdzie zebrane zostały najważniejsze zagadnienia oraz hasła, które pojawiają się w danym dziale.
Dla ułatwienia na końcu każdego z pięciu tomów umieszczono tablice chronologiczne, indeks rzeczowy, a także indeks utworów i osób, które pojawiły się w konkretnym podręczniku. Dzięki temu uczniowie mogą w szybki i prosty sposób znaleźć interesujące ich informacje.

Część piąta podręcznika obejmuje wiedzę z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Treści ponadpodstawowe oznaczone zostały gwiazdką i dotyczy to zarówno całych lekcji, jak i pojedynczych informacji zawartych w lekcjach z zakresu podstawowego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!