Controlling finansowy jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwami 188x300 - Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami	Wiesław JanikControlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami Wiesław Janik

Monografia poświęcona jest zagadnieniom controllingu finansowego. Zawiera podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia istoty controllingu jako metody zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi. Może być pomocna przy opracowywaniu koncepcji controllingu w różnych podmiotach gospodarujących, jak również może służyć jako pomoc dla słuchaczy studiów ekonomicznych (magisterskich i podyplomowych).

Leave a Reply