W cudzym pięknie - W cudzym pięknie - Adam ZagajewskiKsiążka autora takich powieści jak `Ciepło, zimno`, `Słuch absolutny`- znanej jedynie w przekładzie niemieckim, `Cienka kreska` oraz esejów: `Solidarność i samotność`, `Dwa miasta` i szkiców literackich : `Świat nie przedstawiony`, `Drugi oddech`.

Leave a Reply