Europa swoich Europa obcych 210x300 - Darmowy ebook Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościoweDarmowy ebook Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe Magdalena Żakowska, Agata Dąbrowska, Jakub Parnes

Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię. Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii.

W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.

https://go.buybox.click/linkclick_145_32?&url=https%3A%2F%2Febookpoint.pl%2Fksiazki%2Feuropa-swoich-europa-obcych-stereotypy-zderzenia-kultur-i-dyskursy-tozsamosciowe-magdalena-zakowska-agata-dabrowska-jakub-parnes%2Ce_0l8z.htm

Dodaj komentarz