You are currently viewing Debugowanie i refaktoryzacja kodu Kurs video Clean code w C# i Visual Studio

Debugowanie i refaktoryzacja kodu Kurs video Clean code w C# i Visual Studio

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Debugowanie i refaktoryzacja kodu Kurs video Clean code w C# i Visual Studio

Debugowanie i refaktoryzacja kodu Kurs video Clean code w C# i Visual Studio
Podczas kursu nauczysz się:

Obsługi i konfigurowania debugera
Zaawansowanej konfiguracji projektów .NET w aspekcie debugowania i kompilacji
Tworzenia zmiennych środowiskowych i konfigurowania serwera IIS z poziomu konfiguracji projektu
Pracy z punktami przerwań (breakpoints) i tworzenia warunkowych punktów przerwań, w tym zależnych od innych punktów przerwań
Tworzenia warunkowych punktów śledzenia (tracepoints) i komunikatów okna Output
Tworzenia warunkowych punktów przerwań z licznikiem trafień (HitCount)
Analizowania i inspekcji zmiennych, a także ich śledzenia
Używania zaawansowanych funkcji okien Autos, Locals i Watch
Wywoływania metod i funkcji przy użyciu okna Immediate
Analizowania stosu wywołań (CallStack)
Przeglądania wygenerowanego kodu CLI
Wykrywania konfliktów związanych z nieprawidłowym ładowaniem bibliotek aplikacji
Monitorowania zużycia pamięci w aplikacji
Zasad działania Garbage Collector
Analizowania zużycia czasu procesora przez aplikację
Identyfikowania obszarów kodu wymagających optymalizacji i wykrywania źródeł zapętleń programu
Analizowania błędów kompilacji przy użyciu okna Output
Zasad pracy z dyrektywami preprocesora
Konfigurowania debugera w aspekcie przechwytywania wyjątków i ich filtrowania (okno Exception Settings)
Konfigurowania środowiska do debugowania aplikacji uruchomionej na innym komputerze
Kontrolowania pracy debugera z poziomu kodu (zatrzymywania, wymuszania podłączania debugera, sprawdzania, czy jest podłączony)
Tworzenia dzienników zdarzeń systemu Windows i logowania treści do dziennika zdarzeń z poziomu kodu
Logowania działania i przebiegu pracy aplikacji za pomocą listenerów klasy Trace, a także tworzenia własnych listenerów
Monitorowania zużycia zasobów komputera z kodu C#
Korzystania z automatycznej refaktoryzacji kodu dostępnej w Visual Studio
Pisania kodu w zgodzie z koncepcjami projektowymi DRY, KISS, YAGNI i zasadami SOLID
Stosowania dodatkowych analizatorów składni, takich jak StyleCop
Wydajnego pisania kodu przy użyciu narzędzi CodeMaid i CodeRush
Szkolenie Debugowanie i refaktoryzacja kodu. Kurs video. Clean code w C# i Visual Studio zakończy się na poziomie średnio zaawansowanym.

ZOBACZ>>>

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!