Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu Stanisław Sagan

CENA KSIAZKI 300x150 - Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu	Stanisław Sagan

Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu Stanisław Sagan

Prowadzone w ramach monografii rozważania zmierzają do analizy przyczyn dekompozycji parlamentaryzmu w naszych czasach, kształtu przyszłych ciał reprezentacyjnych i ich już istniejących nowych form demokracji deliberatywnej i uczestniczącej. Z powyższym nieodłącznie są związane najnowsze technologie informatyczne, które modyfikują parlamentarne procedury, a także – w coraz większym zakresie – znajdują zastosowanie w procesach wyborczych. Tak zakreślona osnowa opracowania prowadzi do zdiagnozowania współczesnego parlamentaryzmu, a także analizy jego warstwy prawnej, doktrynalnej oraz praktyki nowych instytucji demokracji. Obserwujemy demontaż systemów parlamentarnych, następuje obniżenie pozycji ustrojowej parlamentu jako przedstawiciela narodu w stosunku do innych naczelnych organów państwowych, w szczególności władzy wykonawczej (rządu). Niezależnie od tych trendów, współczesny parlamentaryzm dekomponowany jest także przez alternatywne formy reprezentacji obywateli, instytucje demokracji deliberatywnej, a także nowe technologie informatyczne, w tym sztuczną inteligencję. Czynniki te w istotny sposób zmieniają kształt znanych nam parlamentów. Modyfikują ich tradycyjne procedury. Temu właśnie poświęcone są zaprezentowane w publikacji rozważania.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!