Depresja? -Althaus David, Hegerl Ulrich, Reiners Holger

depresja 211x300 - Depresja? -Althaus David, Hegerl Ulrich, Reiners HolgerCzy człowiek czuje, że ma depresję? Czy depresja jest chorobą ciała czy duszy? Czy istnieje związek między depresją a samobójstwem?

Czy po depresji pozostają blizny?

Depresja jako jednostka chorobowa znalazła się w centrum publicznej uwagi stosunkowo niedawno – przez długi czas lekceważono tę chorobę i jej zgubne następstwa. Pora już przełamać opór osób cierpiących na depresję i ich bliskich przed szukaniem pomocy psychiatrycznej lub psychoterapeutycznej.

Czas oswoić chorobę.

Książka niemieckich autorów ma za zadanie pogłębienie tolerancji dla depresji. Wyjaśnia też najważniejsze kwestie związane z samym procesem leczenia, począwszy od objawów klinicznych choroby, poprzez omówienie osobowości chorego na depresję, psychoterapii, wzajemnego stosunku pacjenta i terapeuty, alternatywnych metod leczenia, a także postępowania z chorym na depresję, aż do przedstawienia następstw terapii, czyli życia po depresji. Niewątpliwą zaletą tej książki, napisanej w postaci odpowiedzi na 111 pytań, jest – według profesora Janusza Rybakowskiego – “oryginalność respondentów”, która “polega tutaj na trójgłosie psychiatry, psychologa i pacjenta z doświadczeniem tej choroby”.

Leave a Reply