Design Thinking dla edukatorów

CENA KSIAZKI 300x150 - Design Thinking dla edukatorów

Design Thinking dla edukatorów

Design thinking, czyli myślenie projektowe, to filozofia myślenia o potrzebach użytkownika. Nadrzędną jego funkcją jest kreatywne podeście do rozwiązywania problemów. Dzięki koncentracji na realnym problemie konkretnego człowieka (ucznia, nauczyciela, dyrektora, rodzica), wykorzystaniu procesu i narzędziom design thinking Pozwala ona  szybko i przy minimalnym ryzyku błędu wypracować wiele wariantów rozwiązań danego problemu. Co więcej, w tym procesie to inicjatorzy wcielają się w projektantów, moderatorów, którzy biorą odpowiedzialność za cały proces projektowy i jego efekt.
Kluczowymi wartościami tej metody pracy są: kreatywność, współpraca, współtworzenie w multidyscyplinarnych zespołach, szybki efekt – wystarczy kilka godzin lub dni, aby zobaczyć konkretne rozwiązanie, ćwiczenie empatii poprzez koncentrację na człowieku i jego problemie, eksperymentowania poprzez zamianę pomysłów na działające rozwiązania, testowanie ich z klientami i uczenie się na błędach.
Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej syntetycznie wyjaśniono czym jest metoda design thinking – zasadniczą rolę odgrywa tu jej geneza i historia.
Druga część książki, ma charakter stricte użytkowy, autorzy pokazują jak krok po kroku stosować metodę design thinking w edukacji. Wskazują i opisują pięć podstawowych etapów: odkrywanie, definiowanie wyzwania, tworzenie rozwiązania, prototypowanie i testowanie oraz planowanie wdrożenia, osadzonych w strukturze trzech podstawowych faz realizacji projektów – przed projektem, w trakcie projektu i po projekcie. Każdy z etapów design thinking został wzbogacony o konkretne narzędzia – kanwy i makiety oraz praktyczne przykłady ich zastosowania. W tej części czytelnik pozna takie elementy DT jak: planowanie, prowadzenie i podsumowanie procesów realizowanych w metodyce design thinking oraz działaniach,. Opisy i narzędzia zostały uzupełnione przykładami projektów zrealizowanych przez edukatorów z wykorzystaniem design thinking na różnych szczeblach edukacji (szkoła podstawowa, uczelnia).

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!