Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków

CENA KSIAZKI 300x150 - Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków

Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków

Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa. W kompleksowy sposób zaprezentowano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe. Dokonano selekcji poszczególnych kosztów rodzajowych i opisano, co wchodzi w ich skład przy działalności instytucji zajmującej się ściąganiem podatków. Szczególnym walorem publikacji jest przedstawienie:
poziomu wpływów z podatków wnoszonych przez podatników w każdym z 16 województw,
poziomu kosztów rodzajowych ponoszonych przez Izby Administracji Skarbowej w poszczególnych województwach w Polsce,
statystycznej weryfikacji kosztów poboru podatków oraz wpływów podatkowych.
Dzięki tym danym i obliczeniom uwidoczniono zróżnicowanie przestrzenne ponoszonych kosztów poboru. Książka adresowana jest do służb skarbowych, a informacje w niej zawarte mogą się przyczynić do bardziej efektywnego zarządzania instytucjonalnym kosztem poboru. Z monografii korzystać mogą również studenci kierunków ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nt. funkcjonowania aparatu skarbowego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!