Determinanty użyteczności raportów finansowych Ewa Maćkowiak Lucyna Poniatowska

CENA KSIAZKI 300x150 - Determinanty użyteczności raportów finansowych	Ewa Maćkowiak Lucyna Poniatowska

Determinanty użyteczności raportów finansowych Ewa Maćkowiak Lucyna Poniatowska

Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w raportach finansowych z punktu widzenia zróżnicowanych potrzeb informacyjnych interesariuszy.
Wśród omówionych tematów:
znaczenie informacji dla użytkowników raportów finansowych,
identyfikacja interesariuszy informacji finansowych tworzonych w systemie rachunkowości i ich potrzeb informacyjnych,
istota raportowania finansowego i rodzaje sprawozdań finansowych,
cele, użyteczność i ograniczenia sprawozdań finansowych,
cechy użytecznego sprawozdania finansowego w powiązaniu z nadrzędnymi zasadami rachunkowości,
zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF,
ewolucja modelu raportowania finansowego i niefinansowego.
Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno pracowników działów finansowo-księgowych, jak i studentów kierunków ekonomicznych, a przede wszystkim osób wykorzystujących w swojej pracy sprawozdania finansowe.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!