Dialog w rodzinie Marian Śnieżyński

CENA KSIAZKI 300x150 - Dialog w rodzinie Marian Śnieżyński

Dialog w rodzinie Marian Śnieżyński

Należy wyrazić radość z faktu, iż na rynku księgarskim pojawia się publikacja, która tak wiele mówi o codziennym życiu każdego z nas. Nie ma w niej niepotrzebnego patosu i moralizatorstwa. Można w niej raczej znaleźć pokorną ocenę rzeczywistości, która uprawnia do formułowania postulatów dotyczących poprawy dialogiczności w naszym społeczeństwie. Publikacja prof. Mariana Śnieżyńskiego wpisuje się w nurt dyskusji dotyczącej zagrożeń współczesnej rodziny, jak i jej przyszłości w kontekście globalnych przemian cywilizacyjnych. Jest to głos kompetentny i ważny, bowiem powstało w ostatnich latach wiele niebezpiecznych koncepcji spychających rodzinę na margines społecznych interakcji. Recenzowana książka zapełnia w pewien sposób lukę wydawniczą dotyczącą badań nad komunikacją rodzinną. Stąd też należy się tym większy szacunek i uznanie dla Autora. Biorąc pod uwagę wszystkie walory recenzowanej pracy, należy wyrazić uznanie dla Autora książki. Trzeba wysoko ocenić przedstawioną publikację pod względem treści, metodologii oraz kompetentnej i krytycznej interpretacji zebranego materiału faktograficznego”.

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!