Dokumentacja gabinetu lekarza POZ Wzory pism Komentarz orzecznictwo Ewa Mazur-Pawłowska

CENA KSIAZKI 300x150 - Dokumentacja gabinetu lekarza POZ Wzory pism Komentarz orzecznictwo	Ewa Mazur-Pawłowska

Dokumentacja gabinetu lekarza POZ Wzory pism Komentarz orzecznictwo Ewa Mazur-Pawłowska

Książka prezentuje najważniejsze procedury związane z prowadzeniem gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie lekarz POZ koordynuje proces leczenia oraz podejmuje decyzje o wystawieniu skierowania do innych specjalistów, aby jak najlepiej zająć się problemem zdrowotnym pacjenta. Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.: • obowiązków prowadzenia dokumentacji, w tym karty przyjęć i zabiegów, książeczki zdrowia, regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego; • postępowania z odpadami medycznymi; • procedur sanitarnych i sterylizacyjnych; • sposobu postępowania w razie zranienia; • udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej i wskazanym w ustawie o działalności leczniczej instytucjom; • wdrożenia i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych – RODO. Wyjaśnienia i komentarze są uzupełnione o wzory dokumentów, procedur, instrukcji wykorzystywanych w działalności podstawowej opieki zdrowotnej. Wzory pism dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.dokumentacja-gabinetu-lekarza-poz.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Opracowanie jest przeznaczone zarówno dla lekarzy, jak i właścicieli oraz menedżerów gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!