DOSTĘPY NACZYNIOWE W PRAKTYCE KLINICZNEJ 1 ocena Latos Maciej, Natalia Sak-Dankosky, Konrad Baumgart, Bartosz Sadownik

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - DOSTĘPY NACZYNIOWE W PRAKTYCE KLINICZNEJ 1 ocena Latos Maciej, Natalia Sak-Dankosky, Konrad Baumgart, Bartosz Sadownik

DOSTĘPY NACZYNIOWE W PRAKTYCE KLINICZNEJ 1 ocena Latos Maciej, Natalia Sak-Dankosky, Konrad Baumgart, Bartosz Sadownik

Celem publikacji jest połączenie krajowych i światowych rekomendacji z doświadczeniem autorów i koncepcji przystosowania nowoczesnych technik bezpiecznej infuzji do polskich możliwości. Wszystkie treści książki zostały oparte na naukowym piśmiennictwie.

Autorzy są świadomi, że proponowane rozwiązania mogą być trudne do zastosowania we wszystkich placówkach lub mogą być rozbieżne z doświadczeniami zespołów zajmujących się linią infuzyjną w Polsce.

Wskazówki i opisy mogą jednak rozpocząć dyskusję na temat powszechnego tworzenia najlepszych standardów postępowania w tym obszarze w praktyczny i bezpieczny sposób.

Autorzy prezentują własne spojrzenie na wdrażanie światowych standardów, uwzględniając przy tym bardzo ważny aspekt, jakim jest nieustanna edukacja personelu medycznego, która prowadzi do zwiększania jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów.

Czytelnicy oprócz istotnych treści znajdą w książce ryciny, zdjęcia, ważne uwagi, pytania i dylematy oraz qr-kody umożliwiające przejście do ciekawych materiałów i filmów instruktażowych.

To pozycja obowiązkowa dla personelu pielęgniarskiego, lekarzy i ratowników medycznych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!