You are currently viewing Dylemat sztucznej inteligencji 7 zasad odpowiedzialnego tworzenia technologii Juliette Powell Kleiner Art

Dylemat sztucznej inteligencji 7 zasad odpowiedzialnego tworzenia technologii Juliette Powell Kleiner Art

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Dylemat sztucznej inteligencji 7 zasad odpowiedzialnego tworzenia technologii Juliette Powell Kleiner Art

Dylemat sztucznej inteligencji 7 zasad odpowiedzialnego tworzenia technologii Juliette Powell Kleiner Art
W przeszłości nadużywanie sztucznej inteligencji doprowadziło do bezprawnych aresztowań, odmowy świadczenia usług medycznych, a nawet ludobójstwa.

Dlatego zanim pozwolimy maszynom podejmować decyzje etyczne, powinniśmy przeprowadzić globalną dyskusję. Jednak ludzie mają różne priorytety i wartości Jak zatem możemy oczekiwać od technologii, by kierowała się właściwymi przesłankami ― nie tylko w sprawach życia i śmierci, ale i na każdym kroku?

Ta książka łączy perspektywy inżynierów, ludzi biznesu, przedstawicieli rządów i społeczników. Ułatwia zrozumienie korzyści i szans, jakie niosą ze sobą autonomiczne systemy oparte na uczeniu maszynowym. Zawiera siedem ważnych zasad, które pozwolą na ograniczanie ryzyka nadużyć i wypadków związanych z AI, a także zapewnią, by technologie tego rodzaju służyły rozwojowi ludzkości. Cztery z zasad dotyczą samych systemów i ich projektowania: uwzględniania ryzyka dla ludzi, przejrzystości działania, zapewnienia ochrony danych osobowych i ograniczania tendencyjności. Pozostałe trzy odnoszą się do organizacji tworzących systemy AI, stosowanych w nich procedur i kultury organizacyjnej. Co ważne, w książce znalazły się przykłady dobrych praktyk, jak również liczne rzeczowe uwagi i pożyteczne wskazówki.

“Sukces w tworzeniu sztucznej inteligencji może być największym wydarzeniem w historii ludzkości. Niestety, może być również wydarzeniem ostatnim (…).”

Stephen Hawking

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!