Dysfunkcje seksualne w depresji 200x300 - Dysfunkcje seksualne w depresji - Sławomir Jakima Michał Lew-Starowicz“Najbardziej interesujące w recenzowanej książce są właśnie jasne, praktyczne wskazówki, opisujące krok po kroku sposób diagnozowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Ważny jest też schemat postępowania w wypadku dysfunkcji seksualnych zawiązanych ze stosowaniem różnego rodzaju leków przeciwdepresyjnych.”
z recenzji dr hab. Agaty Szulc

Leave a Reply