Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia Uwarunkowania konstytucyjne Jabłoński Mariusz Jarosz-Żukowska Sylwia

CENA KSIAZKI 300x150 - Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia Uwarunkowania konstytucyjne	Jabłoński Mariusz Jarosz-Żukowska Sylwia

Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia Uwarunkowania konstytucyjne Jabłoński Mariusz Jarosz-Żukowska Sylwia

Problematyka związana z funkcjonowaniem aptek jest niezwykle złożona i obejmuje wiele szczegółowych kwestii. Zwiększona liczba regulacji dotyczących tematyki farmaceutycznej i aptecznej na przestrzeni ostatnich 35 lat zmieniła realia funkcjonowania tego – prima facie ograniczonego podmiotowo i przedmiotowo – obszaru działalności życia gospodarczego i społecznego. Mając do wyboru wielość zagadnień Autorzy wybrali kilka z nich, które punktu widzenia przedsiębiorców zasługują na szczególne zainteresowanie badawcze. Są to kwestie dotyczące: – istoty przepisów „antykoncentracyjnych”; – reklamy aptek i punktów aptecznych; – franczyzy aptek; – udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej; – a także roli, znaczenia oraz wpływu samorządu zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorców. Poradnik skierowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących apteki oraz franczyzodawców. Zainteresuje również prawników praktyków zajmujących się tym tematem, w tym adwokatów, radców prawnych i sędziów. Autorzy to pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego respektowania przez prawodawcę standardów prawidłowej legislacji, ochrony wolności i praw jednostki. Są twórcami szeregu opinii, w tym dotyczących konstytucyjności ingerencji prawodawcy w sferę dóbr konstytucyjnie chronionych, oraz autorami kilkuset opracowań naukowych z przedmiotowego obszaru.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!